CTA Paikka
CTA Paikka

Lomautuksen aikana alkanut äitiysvapaa palkanmaksussa

Taloushallintoliiton jäsenet saavat jäsenetuna neuvontaa kirjanpitoon ja verotukseen liittyvissä kysymyksissä.
Eija Männistön erikoisalaa on palkka- ja henkilöstöhallinto.
21.9.2021
Eija Männistö
Eija Männistö henkilöstöhallinnon johtava asiantuntija, Taloushallintoliitto

Kokoaikaisesti lomautettuna olleen työntekijän äitiysvapaa on alkanut lomautuksen aikana. Onko äitiysvapaan ajalta työnantajan maksettava työehtosopimuksen mukainen palkka ja kertyykö tältä ajalta vuosilomaa? Onko merkitystä äitiysvapaan palkanmaksuvelvollisuuden kannalta (tessissä, jota noudatetaan, on normaalisti palkanmaksuvelvollisuus) sillä, että työntekijä on ilmoittanut tulevasta äitiysvapaasta ennen lomautusilmoituksen antamista?

Vastaus:

Kun kyseessä on lomautus, niin niin sanottu aikaprioriteetti, eli kumpi alkoi ensin, on ratkaisevaa. Koska ­lomautus on alkanut aikaisemmin, se on ensi­sijainen poissaoloperuste äitiysvapaan palkanmaksun sekä myös lomakertymän osalta, joten työnantajalla ei ole äitiys­vapaan ajalta palkanmaksuvelvollisuutta eikä vuosilomaa kerry. Lomautuksen osalta äitiysvapaalla ei ole poikkeusta aikaprioriteettisääntöön, kuten on hoitovapaalta uudelle äitisyyvapaalle jäävän kohdalla, jolloin uusi äitiysvapaa katkaisee aiemmin ilmoitetun hoitovapaan.

Huomattava kuitenkin on, että jos lomautus päättyisi niin, että äitiysvapaan palkanmaksuvelvollisuusaikaa olisi vielä jäljellä, niin se tulisi tältä osin maksaa. Samoin on tarkastettava, kertyykö vuosi­lomaa vapaan ajalta vuosilomalain 7 § mukaan vielä lomautuksen päättymisen jälkeen.

Sillä, onko työntekijä ilmoittanut työnantajalle äitiysvapaasta ennen kuin tieto lomautuksesta on annettu, ei ole merkitystä palkanmaksun ja vuosiloman kertymisen kannalta vaan todellisella poissaolon alkamisella. Jos lomautus on ehtinyt alkaa ennen äitiysvapaan alkua, lomautus on ensisijainen poissaoloperuste. Eli ilmoituksella äitiyslomasta ei ole samanlaista asemaa kuin lomautusilmoituksen antamisella, jonka antaminen riittää perusteeksi ensisijaisesta poissaoloperusteesta.

Mikäli työntekijä olisi jäänyt äitiys­vapaalle ennen lomautusilmoituksen antamista, poissaolon ensisijainen syy olisi äitiysvapaa, jolloin lomautuksen alkaminen ei vapauttaisi työnantajaa äitiysvapaan palkanmaksuvelvollisuudesta. Myös vuosiloma kertyisi työssäolon veroiselta ajalta.

Taloushallintoliiton jäsenet saavat jäsenetuna neuvontaa kirjanpitoon ja verotukseen liittyvissä kysymyksissä. Tilitoimistossa-lehdessä julkaistaan neuvontaan tulleita kysymyksiä ja niihin annettuja vastauksia. Kysymykset voi toimittaa sähköpostilla: asiantuntijat@taloushallintoliitto.fi.

Kysy palkoistaUusimmat Artikkelit
Katso kaikki