CTA Paikka
CTA Paikka

VTV:n jälki­seuranta tulo­rekisterin toiminnasta

4.3.2024 Kuva iStock

Tulorekisterin käyttöönotto ja vaikutukset -tarkastuksessa vuonna 2021 selvitettiin Valtiontalouden tarkastusviraston (VTV) toimesta, miten tulorekisterille asetetut tavoitteet oli siihen mennessä saavutettu. Tarkastelussa olivat erityisesti työnantajien hallinnollisen taakan väheneminen sekä viranomaisten toiminnan tehostuminen reaaliaikaisten tulotietojen avulla. Lisäksi arvioitiin, oliko rekisterin käyttöönotoissa kohdattujen ongelmien syyt selvitetty ja korjattu, ja sitä, että varmennetaanko rekisterin tietosisällön laatua riittävästi. 

Tarkastuksessa nousi esille seurantakohteita. Ilmeni muun muassa, että ilmoittamisen sujuvuutta ja ratkaisuja tulorekisterin käyttämisen haasteisiin on syytä kehittää yhteistyössä keskeisten sidosryhmien kanssa. Lisäksi tulisi kiinnittää huomiota takautuviin korjauksiin liittyviin ongelmiin ja raporttien soveltumiseen aiempaa paremmin täsmäyttämiseen. Huolimatta tulorekisterin käyttöönotossa ja alkuvaiheen käytössä olleista ongelmista, ei VTV:n tarkastuksessa tullut esille syytä kyseenalaistaa tulorekisterin perusidean järkevyyttä.

VTV:n jälkiseuranta toteutettiin loppuvuonna 2023. Siinä todettiin, että tulorekisterin käyttö ja hyödyntäminen on kokonaisuutena kehittynyt positiivisesti, vaikka tulorekisteri-ilmoitusten korjaaminen ja tietojen täsmäyttäminen on ilmoittajien kannalta edelleen jossain määrin ongelmallista. VTV pitää aiemmin vuoden 2021 tarkastuksessa antamiaan suosituksia edelleen ajankohtaisina, ja toimenpiteitä on syytä jatkaa toiminnan kehittämiseksi edelleen. Jälkiseurantaa ei enää koettu tarpeelliseksi jatkaa. 

NostotUusimmat Artikkelit
Katso kaikki