Veronumero.fi auttaa velvoitteiden hoitamisessa

Tilitoimistot ovat avainasemassa 1.7.2014 voimaan tulevien velvoitteiden läpiviemisessä pk-sektorin rakennusyrityksissä.
17.1.2014

Mika Huhtämäki, varatoimitusjohtaja, Suomen Tilaajavastuu Oy

Kuva iStock

Julkisuudessa rakentamista koskeva velvoitteiden muutos tunnetaan veronumerolakina. Käytännössä veronumerolaista seuraa joukko muutoksia jo aikaisemmin rakentamista koskettaneeseen työturvallisuuslakiin sekä verotusmenettelylakiin. Työturvallisuuslakiin on täsmennetty veronumerolain myötä työntekijän veronumeron lisääminen kuvalliseen henkilökorttiin ja työmaan henkilölistalle sekä niiden tarkastaminen rakennusalan veronumerorekisteristä. Lisäksi työmaan henkilölistalle tulee kirjata kaikkien työntekijöiden veronumerot ja tarkastaa, että ne on ilmoitettu rakennusalan veronumerorekisteriin.

Vastaavasti verotusmenettelylain muutos (363/2013), joka astuu voimaan 1.7.2014, määrittelee ilmoitusvelvollisuuden yhteiseltä rakennustyömaalta Verohallinnolle. Ilmoitusmenettely koskee sekä työmaan päätoteuttajaa, että jokaista työmaalla toimivaa työn tilaajaa. Päätoteuttajan vastuulla on raportoida työmaan työntekijä- ja työnantajatiedot kuukausittain ja jokaisella tilaajalla on raportointivelvollisuus työmaakohtaisesti urakointia koskevista ostolaskuista ja toimittajakohtaisesti sovituista urakkasummista.

 

Tilitoimistojen mahdollisuudet muutoksessa

Tilitoimistot ovat avainasemassa tulevan muutoksen läpiviemisessä pk-sektorin rakennusyrityksissä. Tilitoimistoilla on hyvä kokemus Verohallinnolle tehtävästä raportoinnista, mutta uudet rakentamista koskettavat velvoitteet ovat varmasti monelle haaste.

Muutoksen myötä kiinteistö- ja rakennusalaa palvelevien tilitoimistojen asiantuntijan rooli tulee kuitenkin kasvamaan, kun yritykset hakevat käytännön ratkaisuja velvoitteidensa hoitamiseksi. Asiakkaiden palvelemiseksi tilitoimistot tarvitsevat toimivia palveluita ja tässä Veronumero.fi- ja Tilaajavastuu.fi-palvelut auttavat.

 

Veronumero.fi kerää tiedot

Veronumero.fi-palveluista löytyy apua tarvittavien tietojen keräämiseen ja raportointiin Verohallinnolle. Palvelusta on apua niin pienelle urakoitsijalle, keskisuurille tilaajille kuin suurille päätoteuttajille.

Pienillä urakoitsijoilla, jotka toimivat usealla eri työmaalla, haasteeksi nousee jatkuva työntekijöiden ja työnantajatietojen toimittaminen työmaakohtaisesti päätoteuttajalle. Lisäksi yrityksen toimiessa tilaajana tai vuokratyönteettäjänä urakka­raportointi astuu myös kuvaan.

Tavallisen urakoitsijan avuksi Veronumero.fi tarjoaa maksuttoman Ilmoita-palvelun urakoitsijalle työmaalle ilmoittautumiseen, sekä Työmaarekisterin tilaajan ja päätoteuttajan tarvitsemien urakoitsija- ja työntekijätietojen keräämiseen ja raportointiin.

 

Ilmoita-palvelu tuntee työntekijät

Yksi käytännöllinen ja maksuton palvelu on työntekijöiden ilmoittaminen rakennusalan veronumerorekisteriin. Ilmoita-palvelulla työnantaja voi jatkossa hoitaa maksutta myös työmaakohtaisen tiedonantovelvollisuuden päätoteuttajalle. Ilmoita-palvelun asiakkaiden ei tarvitse syöttää työntekijätietojaan useaan eri järjestelmään, kertaalleen syötetyt ja tarvittavat tiedot voidaan ilmoittaa usealle eri työmaalla pää­toteuttajalta saatavan Työmaa-avaimen perusteella.

Päätoteuttaja luo työmaan ja saa Työmaa-avaimen Työmaarekisteristä. Työmaa-avain toimii yhteisen rakennus­työmaan tunnisteena ilmoittautumisessa, laskuissa ja Verohallinnolle tapahtuvassa raportoinnissa. Työmaarekisteri auttaa myös pienillä työmailla, joissa päätoteuttajan velvollisuudet ovat kuitenkin vastaavat.

Tilaajat käyttävät Työmaarekisteriä omien ostolaskujen perusteella tehtävien urakkaraporttien ilmoittamisen Verohallinnolle. Ilmoitus voidaan tehdä joko aineisto­siirtona tai suoraan sähköisesti omasta taloushallinnon järjestelmästä, mikäli järjestelmätoimittaja on liittänyt sen osaksi Työmaarekisteriä.

 

VALTTI-älykortti korvaa henkilökortin

VALTTI-korteissa veronumerot on aina ilmoitettu Verohallinnon ylläpitämään rakennusalan veronumerorekisteriin. Älykortissa on kaksi tunnistetta, viivakoodi ja sirutunniste, joiden avulla eri järjestelmät voivat noutaa kortinhaltijan tiedot, valokuvan sekä alkuperäisen henkilökortin sähköisessä muodossa työmaalle. Lisäksi kortin alkuperä voidaan varmistaa kryptatun tunnisteen perusteella.

Yhteisen standardin ansiosta rakennusalan järjestelmä­kehittäjät voivat jatkossa hyödyntää kulunvalvonnan toteutuksessa rakennusalan yhteistä älykorttia, joka mahdollistaa myös kevyiden älypuhelimille toteutettujen ratkaisujen hyödyntämisen. Kaikista VALTTI-henkilökorteista ylläpidetään tiedot Korttivarasto-palvelussa, josta löytyy lisäksi tiedot suljetuista korteista.

Sulkulistojen ansiosta työmaalla voidaan aina tarkastaa kadotetuksi ilmoitetut henkilökortit tai tieto työsuhteen päättymisestä. VALTTI-älykortit tehostavat työmaalla tapahtuvaa perehdytystä, koska kaikki henkilöiden tiedot, kuten valokuva, veronumero ja työnantaja, löytyvät myös sähköisesti. Käytännössä sama henkilökortti voi toimia kulunseurannassa tai pääsyn­valvonnassa usealla eri työmaalla, eikä erillisiä työmaakohtaisia avaimenperiä tai kortteja tarvitse kantaa mukana.

 

Luotettava Kumppani helpottaa raportointia

Tilaajavastuulaki on ollut voimassa jo vuodesta 2007 alkaen, ja se edellyttää kaikkia työn tilaajia tarkastamaan omien toimittajien yhteyskuntavelvoitteiden noudattamisen. Käytännössä sopimuksentekohetkellä tilaajan pitää tarkastaa toimittajalta vero-, työeläke-, YTJ-, kaupparekisteri- ja tapaturmavakuutus­tiedot. Lisäksi tarkistetaan liiketoimintakiellot ja noudatettava työehtosopimus.

Luotettava Kumppani -ohjelmaan liittyneiltä yrityksiltä tarvittavan raportin saa maksutta, ja siinä on aina tulkinta mukana, joka nopeuttaa huomattavasti käytännön työtä. Tilaajille maksuttomat raportit perustuvat siihen, että jokainen toimittaja maksaa osaltaan 90 euroa + alv:n vuodessa, jonka jälkeen kaikki raporttia tarvitsevat voivat ladata sähköisen raportin maksutta.

Käytännössä raportti pitää tarkastaa aina kun sopimusta tehdään, joten yrityksen toimittajalistalla olevat vakituiset alihankkijat kannattaa suositella mukaan Luotettava Kumppani -ohjelmaan. Tämän jälkeen raportit ovat ladattavissa sähköisesti ja maksutta.

 

Verotusmenettelylain muutos (363/2013) lyhyesti

  1. Valvova viranomainen Verohallinto.
  2. Astuu voimaan 1.7.2014 ilman siirtymäaikaa.
  3. Koskettaa kaikkea rakentamista ja rakennustyötä.
  4. Kuukausittainen ilmoitusvelvollisuus yhteisellä rakennustyömaalla tilaajina ja päätoteuttajana toimiville yrityksille.
  5. Päätoteuttaja vastaa työmaan työnantaja- ja työntekijätietojen raportoinnista.
  6. Kaikki tilaajat ilmoittavat kuukausittain työmaan rakennustyötä koskeneet ostolaskut ja toimittajien kanssa sovitut urakkasummat.
  7. Ainoastaan sähköinen raportointi sallitaan.

 

 

VerotusUusimmat Artikkelit
Katso kaikki