CTA Paikka
CTA Paikka

Rahanpesulain muutosesitys

5.1.2021

Hallituksen esitys rahanpesulain muutta­misesta on lausuntokierroksella. Yksi keskeisistä muutosehdotuksista on ilmoitusvelvollisten, kuten tilitoimistojen, velvoite työntekijöidensä taustaselvi­tyksen laatimiseen. Hallituksen esityksessä velvoitetta ei ole lainkaan eritelty. Mitä taustaselvityksellä käytännössä tarkoitetaan ja koskeeko velvoite myös nykyisiä työntekijöitä? Elinkeinoelämän järjestöt ja osa viranomaisista on kritisoinut asiaa tiukasti. Laki on tarkoitus saattaa voimaan jo 1.4.2021.

YritysjuridiikkaUusimmat Artikkelit
Katso kaikki