CTA Paikka

Miten Verohallinnossa torjutaan harmaata taloutta?

Harmaalla taloudella tarkoitetaan sellaista taloudellista toimintaa, josta aiheutuvia lakisääteisiä velvoitteita laiminlyödään verojen, lakisääteisten eläke-, tapaturma- tai työttömyysvakuutusmaksujen taikka tullin perimien tai muiden julkisoikeudellisten maksujen suorittamisen välttämiseksi tai perusteettoman palautuksen saamiseksi.
21.8.2020 Tarja Valsi

Hanki rajaton lukuoikeus

Kirjaudu sisään tai tilaa Tilisanomat. Saat luettavaksesi uusimmat artikkelit ja arkiston, joka ulottuu aina vuoteen 2001 saakka sekä pääsyn Tilinpäättäjän tietopakettiin.

TILAA TILISANOMAT tai KIRJAUDU SISÄÄN

Artikkelisarjan ensimmäinen osa käsitteli verotarkastuksia ja niiden sijaan käytettäviä kevyempiä valvontatoimia. Artikkelisarjan toisessa osassa kerrottiin, miten verotarkastus etenee, miten siihen voi valmistautua ja millaisia virheitä verotarkastuksilla yleisimmin havaitaan. Kolmannessa ja samalla viimeisessä osassa käsitellään puolestaan Verohallinnossa tehtävää työtä harmaan talouden torjunnassa eli kuvataan ilmiöitä, riskejä ja haasteita sekä toisaalta erilaisten työkalujen käyttöä, mukaan lukien verotarkastukset, jotka järeimmillään tehdään samanaikaisesti esitutkinnan kanssa.

Asiantuntijana
Tarja Valsi Valvontapäällikkö, Harmaan talouden torjunta, Yritysverotusyksikkö
VerotusUusimmat Artikkelit
Katso kaikki