Poikkeuslupa tilinpäätöksen laatimisajan pidentämiseksi (Kila 2022/2023 ja 2022/2024)

13.5.2022 Leena Rekola-Nieminen Kuva iStock

Hakijana kummassakin poikkeuslupahakemuksessa on suomalainen osakeyhtiö, joka hakee lisäaikaa 15.6.2022 asti tilinpäätöksen laatimiselle koskien 31.12.2021 päättynyttä tilikautta.

Ukrainan tilanne sekä siihen liittyvät pakotetoimet vaikuttavat kummankin hakijayhtiön toimintaan merkittävällä tavalla, ja tällä hetkellä mahdollisten vaikutusten sekä riskien arvioiminen tilinpäätöksessä on mahdotonta. Tämä koskee erityisesti KPL 3:2 §:n (tilinpäätöksen edellyttämä oikea ja riittävä kuva) ja KPL 3:1a §:n (toimintakertomusta koskevat säännökset; tiedot olennaisista tapahtumista tilikaudella ja sen päättymisen jälkeen sekä riskit ja epävarmuustekijät ja arvio tulevasta kehityksestä) edellyttämiä seikkoja.

Koska epävarmuus jatkunee vielä huhtikuun jälkeenkin, pyydetään jatkoaikaa aina 15.6.2022 saakka. Yleensähän Kila on myöntänyt kalenterivuodelta laadittavalle tilinpäätökselle jatko­aikaa 31.5. saakka, jotta muiden tiinpäätökseen ja sen käsittelyyn vaikuttavien lakien edellyttämät toimet ehditään suorittamaan näiden lakien määräämien aikarajojen puitteissa.

Kila katsoo molempien hakemusten osalta, että poikkeuslupa voidaan myöntää poikkeuslupahakemuksen tultua Kilaan määrä­ajassa ja koska siinä esitetyt perustelut muodostavat sellaisen erityisen syyn, jota poikkeusluvalta edellytetään.

Kila toteaa poikkeusluvan osalta, että mikäli osakeyhtiölain ja tilintarkastuslain säännökset sekä hakijayhtiön yhtiöjärjestyksen mahdolliset määräykset tilintarkastuksesta ja yhtiökokouksesta täyttyvät, hakijayhtiö saa laatia tilinpäätöksensä 31.12.2021 päättyneeltä tilikaudelta 15.6.2022 mennessä.

Asiantuntijana
Leena Rekola-Nieminen KLT, ekonomi, taloushallinnon kouluttaja, Tmi Leena Rekola-Nieminen
Ratkaisut: KilaUusimmat Artikkelit
Katso kaikki