CTA Paikka
CTA Paikka

Rakenteinen tilinpäätös tulossa pakolliseksi suuremmille yrityksille ja säätiöille ja tuloverokertomus suurille konserneille

13.5.2022 Kuva iStock

Hallitus on antanut lausunnolle esityksen, jonka mukaan digitaalinen eli käytännössä rakenteinen tilinpäätös on tulossa vaiheittain pakolliseksi. Suurilla yrityksillä pakollisuus alkaisi tilikauden 2023 tilinpäätöksistä ja keski­suurilla yrityksillä sekä säätiöillä vuoden 2025 tilinpäätöksestä. Pienemmille yrityksille pakollisuus ei vielä ole suunnitteilla. Tilinpäätöksen on jo parin vuoden ajan voinut toimittaa vapaaehtoisesti rakenteisessa iXBRL-muodossa, joten asia on jo tuttu monille tilitoimistoille ja yrityksille.

Asetusluonnokseen sisältyy myös ehdotus pakollisesta tuloverokertomuksesta. Tuloverokertomuksen olisi velvollinen laatimaan ja julkistamaan tilinpäätöksen yhteydessä yksittäinen yritys tai konsernin perimmäinen emoyritys, jos sen konsernitilinpäätöksen mukainen liikevaihto on sekä päättyneellä että sitä välittömästi edeltäneellä ­tilikaudella ylittänyt 750 miljoonan euron raja-arvon. Tuloverokertomuksessa esitettäisiin seuraavat tiedot EU-maittain:

  • toiminnan luonne
  • työntekijöiden määrä
  • nettoliikevaihto mukaan lukien lähipiiriliikevaihto
  • voitto tai tappio ennen veroja
  • kuluvana vuonna kertyneet tuloverot kyseisessä valtiossa
  • maksetut tuloverot
  • kertyneiden voittovarojen määrä.

Lue lisää rakenteisesta tilinpäätöksesta Janne Fredmanin artikkelista Rakenteinen tilinpäätös on jo arkea.

KirjanpitoUusimmat Artikkelit
Katso kaikki