Yhteis­työllä selkeämpi veron­kanto­laki

3.3.2023
Janne Fredman
Janne Fredman johtava asiantuntija, Taloushallintoliitto

Teille Tilisanomien lukijoille tuskin tarvitsee pitkästi perustella, miksi veronkantolain nykyiset maksujen ja palautusten käyttösäännöt kaipaisivat selkiyttämistä. OmaVero-palvelussa käsiteltävillä eri verolajeilla on erilaiset maksuviitteet sekä maksujen ja palautusten käyttösäännöt. Muissa veroissa maksuja ja palautuksia käytetään erääntyneisiin veroihin, mutta tuloverojen osalta niitä voidaan käyttää erääntymättömiinkin tuloverojen ennakoihin. Voi käydä niin, että summaltaan olennainen arvonlisäveron palautus kohdistetaankin erääntymättömään tuloveron ennakkoon sen sijaan että summa maksettaisiin yrityksen tilille. Jos haluat syventyä problematiikkaan tarkemmin, lue kirjoituksemme Selkoa OmaVeroon – maksujen ja palautusten käyttö.

Nykylainsäädännöstä seuraava vaikeaselkoisuus aiheuttaa turhaa selvittelytyötä yrityksissä ja niitä palvelevissa tilitoimistoissa, koska niiden on vaikea hahmottaa ja täsmäyttää OmaVerossa verojen kokonaistilannetta. Vielä vakavampaa on se, että erityisesti pienimpien yritysten rahoitussuunnittelu vaikeutuu, koska ne eivät käytännössä pysty ennakoimaan, millä aikataululla esimerkiksi arvonlisäveron palautukset tulevat tilille. Myös Verohallinnon puolella nykykäytännössä aiheutuu runsaasti kallista selvitystyötä. Sekavuus ja rahoitusongelmat eivät edistä veronmaksumoraalia ja Verohallinnon uskottavuutta, erityisesti kun ongelmat mielletään usein OmaVerosta johtuviksi, vaikka juurisyyt ovat yleensä lainsäädännössä.

Verohallinto laati jo vuonna 2021 Valtiovarainministeriölle erittäin selkeän ja perustellun esityksen veronkantolain maksu- ja palautussäännösten yksinkertaistamiseksi. Esitys laadittiin tiiviissä ja hyvässä yhteistyössä elinkeinoelämän järjestöjen, esimerkiksi Elinkeinoelämän keskusliiton, Suomen Yrittäjien ja Taloushallintoliiton kanssa. Asia ei valitettavasti edennyt Valtiovarainministeriössä. Tämän asian edistämisen haaste on se, että tämän tyyppinen arkinen kehitysasia ei herätä suuria intohimoja poliittisen spektrin millään laidalla eikä myöskään keskellä, ja jää muiden muutoshankkeiden jalkoihin.

Eduskuntavaalit ovat tulossa ja on uuden yrityksen aika. Tässä hankkeessa ei ole kyse yksityiskohtien näpertelystä, vaan uudistamishankkeessa on monia yhteiskunnallisesti positiivisia ja tärkeitä näkökulmia:

· Viranomaistaho ja yrityskenttä tekevät tiivistä yhteistyötä molempien osapuolten toiminnan kehittämiseksi

· Hankkeella ei ole julkista taloutta kuormittavia vaikutuksia

· Hankkeella voidaan merkittävästi helpottaa pk-sektorin hallinnollista taakkaa

Olemme vakuuttuneita, että talous- ja palkkahallinnon saralla löytyisi lisääkin soveltamiskohteita, joissa julkishallinnon ja yrityskentän yhteistyöllä saataisiin lisää tehokkuutta julkisen hallinnon toimintaan sekä yritysten hallinnollista taakkaa kevyemmäksi. Veronkantolain uudistaminen voisi toimia tässä yhtenä pilottihankkeena. Jos tuttavapiirissänne on kansanedustajia tai puolueiden päättäjiä, viekää viestiä eteenpäin tai lähettäkää yhteydenottopyyntö osoitteeseen markku.ojala@taloushallintoliitto.fi.

Markku hoitaa asiaa Taloushallintoliiton puolesta yhteistyössä elinkeinoelämän liittojen ja verottajan kanssa.

 

PS. Verohallinto on toteuttanut rajapinnat, joilla OmaVeron tapahtumat voidaan noutaa kirjanpito-ohjelmistoihin kirjauksia ja täsmäytyksiä varten.  Nämä rajapinnat ja selkeä veronkantolaki olisivat mahtava yhdistelmä. Täsmäytykset sekä kirjaukset sanktioista, viivästyskoroista ja palautuksista voitaisiin automatisoida. Lue miten Verohallinnon rajapintoja on tarjolla tilitoimistojen käyttöön.

PääkirjoitusUusimmat Artikkelit
Katso kaikki