Uusi taloushallinto 2025

22.1.2014
Juha Ahvenniemi
Juha Ahvenniemi

Taloushallintoliitossa katsotaan maailmanmenoa ja yritysten talouspalvelujen kehittymistä vuoteen 2025. Vuosiluku on riittävän kaukana ja toisaalta riittävän lähellä, jotta on aikaa varautua ja tarttua toimeen.

Taloushallinto on vuonna 2025 monella mittarilla tarkasteltuna laadukkaampaa ja tehokkaampaa kuin tänä päivänä. Laskentatoimen tuottama tieto on reaaliaikaista ja standardoitua. Laskut ovat valtaosin verkkolaskuja, tieto kirjataan oikein jo heti lähteellä ja audit trail on eheää. Taloustiedon laatuvaatimukset kasvavat samalla kun prosessien tehokkuus etenee.

Viranomaisraportointi on tulevaisuudessa pitkälti automatisoitu ja verojen keruu tehostunut. Uudessa taloushallinnossa rutiinityö vähenee, prosessien  kontrollointi painottuu, konsultoinnin ja asiakaspalvelun merkitys kasvaa. Alan ammattikuva muuttuu ”hiljaisesta” kirjanpitäjästä vuorovaikutustaitoiseksi vahvaksi yritystalousosaajaksi.

Asiakkaiden kasvavat odotukset muuttavat palvelujen sisältöä, yhteiskuntavastuun ja eettisen tuotannon merkitys korostuu. Globaalin sijaan valitaan enemmän paikallista. Asiakkaille on yhä tärkeämpää, että yhteistyökumppanit ovat luotettavia ja eettisesti toimivia.

Uusi esiin astuva sukupolvi on mahdollisesti järjestyksen sukupolvi, joka valitsee tarkkaan yhteistyötahonsa, arvostaa vahvoja siteitä ja kumppanuutta. Avoimuus ja läpinäkyvyys ovat tärkeitä arvoja.

Vuonna 2025 talouden suunnittelu on jokaisen yrityksen menestyksen kannalta nykyistäkin tärkeämpää. Uusi taloushallinto ja sen palvelutuotanto antaa loputtomasti mahdollisuuksia.

Vihdoin vuonna 2025 on nähtävissä, että se ammattitaito ja yritystalouden osaaminen, joka laskenta-ammattilaisilla on aina ollut olemassa, mutta jota taloushallinnon tehottomat paperinmakuiset rutiinit ovat osaltaan kahlinneet, pääsee hyötykäyttöön asiakkaan hyväksi.

Uudet mahdollisuudet innostavat yhä useampaa tilitoimistoa niiden koosta ja palvelutarjonnasta riippumatta. Tartutetaan innostuksen kipinä myös muihin ja rakennetaan Suomeen maailman paras taloushallinto-osaaminen.

Näin takaamme terveen ja kilpailukykyisen yritystoiminnan ja kiritämme koko Suomen nousuun.

 

Juha Ahvenniemi
juha.ahvenniemi@taloushallintoliitto.fi

 

PääkirjoitusUusimmat Artikkelit
Katso kaikki