Osake­yhtiön konkurssi – Yrittäjän saamiset yhtiöltä – Vähen­täminen henkilö­verotuksessa

Taloushallintoliiton jäsenet saavat jäsenetuna neuvontaa kirjanpitoon ja verotukseen liittyvissä kysymyksissä. Markku Ojalan erikoisalana on erityisesti yritysverotuksen substanssi- ja menettelykysymykset.
11.1.2024
markku
Markku Ojala johtava asiantuntija, Taloushallintoliitto

Osakeyhtiö meni konkurssiin ja yrittäjältä jäi tässä yhteydessä lainasaatavia omasta yhtiöstään noin 60 000 euroa. Voiko yrittäjä hakea näitä lainoja henkilökohtaisessa verotuksessaan verovähennyksinä? Onko merkitystä sillä, jos kyseessä on pääomalaina tai tavallinen laina? 

Vastaus:

Tuloverolain 50 pykälän 3 momentin mukaan omaisuuden luovutuksesta syntyneeseen tappioon rinnastetaan sellainen arvopaperin arvonmenetys, jota voidaan konkurssin tai muun siihen verrattavan syyn vuoksi pitää lopullisena. 

Konkurssiin menneen yhtiön osakkeiden hankintameno on näin vähennettävissä omaisuuden luovutuksista syntyneistä myyntivoitoista verovuonna ja viitenä sitä seuraavana vuonna yrittäjän verotuksessa. 

Pääomalaina tai tavallinen laina eivät ole arvopapereita, joten niihin tuo mainittu säännös ei suoraan sovellu. Korkein hallinto-oikeus on kuitenkin katsonut, että yrittäjän osakeyhtiölle antamaa osakeyhtiölain 12 luvun mukaista pääomalainaa voidaan konkurssitilanteissa pitää osakkeenomistajan yhtiöön tekemänä lisäsijoituksena riippumatta lainan käyttötarkoituksesta yhtiössä (KHO 2016:49).

Näin tässä konkurssitilanteessa voidaan yrittäjän verotuksessa luovutustappioksi vahvistaa osakkeiden hankintamenon ja pääomalainan summa.

Pääomalainana voidaan pitää myös alun perin tavallista lainaa, joka on muutettu myöhemmin OYL 12 luvun mukaiseksi pääomalainaksi (KHO 14.12.2018 taltio 5890). Sen sijaan tavallista lainaa ei pidetä tällaisena lisäsijoituksena eikä sen vuoksi vahvisteta yrittäjän verotukseen luovutustappiota. Se jää näin vähentämättä yrittäjän verotuksessa. 

Taloushallintoliiton jäsenet saavat jäsenetuna neuvontaa kirjanpitoon ja verotukseen liittyvissä kysymyksissä. Kysymykset voi toimittaa sähköpostilla: asiantuntijat@taloushallintoliitto.fi.

Kysy verotuksestaUusimmat Artikkelit
Katso kaikki