Maankäyttösopimus ja yksityishenkilön myyntivoittoverotus

Taloushallintoliiton jäsenet saavat jäsenetuna neuvontaa kirjanpitoon ja verotukseen liittyvissä kysymyksissä.
Markku Ojalan erikoisalana on erityisesti yritysverotuksen substanssi- ja menettelykysymykset.
12.11.2020
markku
Markku Ojala johtava asiantuntija, Taloushallintoliitto

Yksityishenkilö on tehnyt omistamaansa kiinteistöön kohdistuvan maankäyttösopimuksen kaupungin kanssa. Hän on nyt myymässä tätä kiinteistöä rakennusliikkeelle. Miten tämä sopimus otetaan huomioon tämän yksityishenkilön myyntivoittoverotuksessa?

Kaupungin kanssa tekemänsä sopimuksen perusteella henkilö on varmaankin maksanut kaupungille maankäyttömaksun. Näin yleensä toimitaan, kun kiinteistön omistaja saa kaavoituksen perusteella merkittävää hyötyä.

Maankäyttösopimuksella kunta ja maanomistaja keskenään sopivat maanomistajan omistaman alueen asemakaavoituksen käynnistämisestä sekä kaavan toteuttamiseen liittyvistä osapuolten välisistä oikeuksista ja velvoitteista. Jos sopimusta ei synny, kunta voi yksipuolisesti määrätä kiinteistön omistajan maksettavaksi kaavan tuomasta arvonnoususta niin sanotun kehittämiskorvauksen. Säännökset maankäyttösopimuksista ja kehittämiskorvauksista löytyvät maankäyttö- ja rakennuslaista.

Useimmiten kaavamuutoksen yhteydessä perittävä maakäyttömaksu on noin 40–60 prosenttia tontin arvonnoususta. Tieto perustuu ympäristöministeriön 9.3.2020 julkaisemaan selvitykseen maankäyttösopimusten käytänteistä.

Verohallinnon ohjeistuksessa ei ole mainintoja maankäyttömaksuista eikä kehittämiskorvauksista yksityishenkilön luovutusvoittoverotuksesta annetun ohjeistuksen yhteydessä. Vero-oikeudellisessa kirjallisuudessa asia on nostettu esiin elinkeinoverotuksen puolella korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisun KHO:2009:94 perusteella. Ratkaisussa maksut laskettiin osaksi yrityksen omistaman kiinteistön hankintamenoa. Vaikka nimenomaista mainintaa ei Verohallinnon ohjeistuksessa olekaan, niin verotuskäytännössä tällainen yksityishenkilön maksama maankäyttömaksu tai kehittämiskorvaus on laskettu kaavoituksen kohteena olevan maapohjan hankintamenon osaksi. Sama on käytäntö, jos henkilö luovuttaa maankäyttösopimuksessa määritellyn korvauksen maksamiseksi maa-alueen, joka arvoltaan vastaan sovittua korvauksen määrää. Maa-alueen hankintameno ja sovitun korvauksen määrä lasketaan henkilön omistukseen alueluovutuksen jälkeen jäävän maapohjan hankintamenoksi.

Taloushallintoliiton jäsenet saavat jäsenetuna neuvontaa kirjanpitoon ja verotukseen liittyvissä kysymyksissä. Tilitoimistossa-lehdessä julkaistaan neuvontaan tulleita kysymyksiä ja niihin annettuja vastauksia. Kysymykset voi toimittaa sähköpostilla: asiantuntijat@taloushallintoliitto.fi.

Kysy verotuksestaUusimmat Artikkelit
Katso kaikki