Vuosiloman kertyminen osa-aikatyössä

22.9.2018
Eija Männistö
Eija Männistö henkilöstöhallinnon johtava asiantuntija, Taloushallintoliitto

Mitenkäs se meneekään, kun kuukausipalkkainen työntekijä on ollut työsuhteen alkaessa 10.4.2017-31.8.2017 osa-aikaisena ja on tehnyt töitä kolmena päivänä viikossa. Sen jälkeen hän on tehnyt töitä kokoaikaisena. Miten vuosilomaa on kertynyt ja miten lomapalkka lasketaan?

VASTAUS:

Vuosilomalain mukaan, kun kuukausipalkkaisen työntekijän sopimuksen mukainen työaika ja palkka muuttuvat lomanmääräytymisvuoden aikana, lasketaan vuosilomapalkka prosenttiperusteisesti työssäoloajalta maksetuista palkoista, huomioimatta hätätyöstä ja ylityön korotusosista maksettua korvausta. Eli 10.4.2017–31.3.2018 työssäoloajan ansioista vuosilomapalkka on yhdeksän prosenttia, kun työsuhde on lomanmääräytymisvuoden loppuun mennessä kestänyt alle vuoden. Mikäli työsuhde olisi kestänyt vähintään vuoden, olisi vuosilomapalkka 11,5 prosenttia.

Vuosilomaa työntekijälle on kertynyt 35 tunnin ansaintasäännön mukaan osa-aikaisuuden ajalta, koska työsopimuksensa perusteella hän työskentelee alle 14 päivää, mutta kuitenkin vähintään 35 tuntia kuukaudessa. Kokoaikaisen sopimuksen ajalta lomaa kertyy 14 päivän ansainnan mukaan. Lomapäiviä on kertynyt lomanmääräytymisvuodelta 2 päivää/kuukausi, yhteensä 24 päivää.

Esimerkki:
Työssäoloajan palkat
10.4.2017–31.3.2018 20 000 €
Josta vuosilomapalkka 9 % 1 800 €
Vuosilomapalkka/lomapäivä 75 €
Vuosilomapalkassa on huomioitava mahdollinen laskennallinen palkka, mikäli työntekijällä on ollut poissaoloja, ks. työssäolon veroiset päivät VLL 7 § sekä mahdolliset työehtosopimuksella sovitut.
Työntekijän ollessa lomalla, hänen lomapalkkansa ei vastaa palkkaa, jonka hän saisi ollessaan työssä, koska loma maksetaan lomanmääräytyisvuodelta, jonka aikana työaika ja palkka ovat muuttuneet.

Esimerkki:
Kuukausipalkka kokoaikaisena
2 500 €/kk
Vuosilomapalkka 2.–28.7.2018
(24 pv * 75 €/pv) 1 800,00 €
Työssäoloajan palkka 30.–31.7.2018 (2500/22*2 työpv) 227,27 €
Yhteensä palkka heinäkuulta 2 027, 27 €
Vuosilomalaki antaa oikeuden työehtosopimuksella sopia toisin vuosilomapalkan laskemisesta, joten varmista aina työehtosopimuksen määräykset.

 

Eija Männistö toimii Taloushallintoliitossa henkilöstöhallinnon johtavana asiantuntijana.

Taloushallintoliiton jäsenet saavat jäsenetuna neuvontaa kirjanpitoon ja verotukseen liittyvissä kysymyksissä. Tilitoimistossa-lehdessä julkaistaan neuvontaan tulleita kysymyksiä ja niihin annettuja vastauksia. Kysymykset voi toimittaa sähköpostilla: asiantuntijat@taloushallintoliitto.fi.

Kysy palkoistaUusimmat Artikkelit
Katso kaikki