Vuosilomaan sisältyvä lauantai, kun lomaa pidetään osissa

Taloushallintoliiton jäsenet saavat jäsenetuna neuvontaa kirjanpitoon ja verotukseen liittyvissä kysymyksissä.
Eija Männistön erikoisalaa on palkka- ja henkilöstöhallinto.
11.5.2022
Eija Männistö
Eija Männistö henkilöstöhallinnon johtava asiantuntija, Taloushallintoliitto

Miten toimii vuosiloman lauantai-sääntö, jostain olen saanut ohjeen, että jos lomapäiviä on alle 3, lauantaita ei tällöin laskettaisi lomapäiväksi, esimerkiksi kaksi lomapäivää ja loma alkaisi perjantaina, niin olisiko myös maanantai lomapäivä?

Vastaus:

Vuosilomalaissa on säädetty, että kolmea lomapäivää tai sitä lyhyempää loman osaa ei saa ilman työntekijän suostumusta antaa niin, että lomapäivä sattuisi työntekijän työvuoroluettelon mukaiseksi vapaapäiväksi.

Mikäli työntekijä haluaa jakaa vuosilomansa pidettäväksi osissa, niin esimerkissäsi työnantajan on sovittava työntekijän kanssa, että lauantai kuluu, kun lomapäiviä on enintään kolme. Työnantaja voi yrityskohtaisissa ohjeissa vuosiloman pitämisestä olla myös määritellyt, että yksi lomaviikko sisältää aina lauantain. Näin riippumatta siitä, pidetäänkö loma yhdenjaksoisesti vai onko se jaettu osiin. Tällainen toimintapa on työntekijöiden tasapuolista kohtelua, jotta kaikilla on yhtä monta työpäivää vuosilomaa. Työnantajan tulee lisäksi saada suostumus työntekijältä, ja vaikka suostumukselle ei ole laissa määrämuotoa, niin työnantajan tulisi se voida osoittaa.

Taloushallintoliiton jäsenet saavat jäsenetuna neuvontaa kirjanpitoon ja verotukseen liittyvissä kysymyksissä. Kysymykset voi toimittaa sähköpostilla: asiantuntijat@taloushallintoliitto.fi.

Kysy palkoistaUusimmat Artikkelit
Katso kaikki