Myyntivoiton/-tappion käsittely kirjanpidossa ja poisto­suunnitelma

Taloushallintoliiton jäsenet saavat jäsenetuna neuvontaa kirjanpitoon ja verotukseen liittyvissä kysymyksissä. Mira Merikanto on erikoistunut kirjanpitoasioihin.
24.11.2023
Mira Merikanto johtava asiantuntija, Taloushallintoliitto

Asiakkaani harjoittaa kuljetusliiketoimintaa, ja taseessa on useita ajoneuvoja. Osasta on tehty korotetut poistot. Nyt yhtä ajoneuvoista ollaan myymässä. Miten myyntivoitto/-tappio käsitellään kirjanpidossa? Kyseessä on pienyritys.

Vastaus:

Myyntivoiton/-tappion kirjanpidon käsittelyyn vaikuttaa se, minkälainen poistosuunnitelma yrityksellä on ollut kyseisen ajoneuvon kohdalla käytössä.

Kirjanpitolain mukaan taseeseen aktivoidut ajoneuvot tulisi poistaa vaikutusaikanaan. Lähtökohtaisesti asiakkaan tulisi siis määritellä, minkälainen vaikutusaika hankituilla ajoneuvoilla on ja tehdä poistosuunnitelma sen mukaan. Elinkeinoverolaki puolestaan antaa omat säännöksensä poistojen verovähennysoikeuden maksimille. Jos kirjanpidon poistot ovat pienemmän kuin verotuksessa haettavat poistot, tulee kirjanpitoon kirjata poistoero. Poistoeron kirjausvaade johtuu siitä, että verotuksessa ei voi vähentää sellaisia poistoja, joita ei ole kirjanpitoon kirjattuna. Jos taas kirjanpidon poistot ovat suuremmat kuin verotuksessa haettavat poistot, syntyy verotuksessa hyllypoistoa. Hyllypoisto on vain verotuksellinen erä, eli sitä ei kirjata kirjanpitoon lainkaan, vaan kertynyttä hyllypoistoa tulee seurata kirjanpidon ulkopuolella.

Kirjanpitolautakunta on kuitenkin antanut poistojen kirjanpitokäsittelystä yleisohjeen, jossa annetaan pien- ja mikroyrityksille mahdollisuus käyttää sumu-poistoinaan EVL-poistoja. Tällöin kirjanpito ja verotus kulkevat käsi kädessä, eikä poistoeroa tai hyllypoistoja synny. Tilinpäätöksen oikea ja riittävä kuva ei kuitenkaan saa vaarantua, jos tätä menetelmää käytetään.

Suunnitelman mukaisen poistoajan, tai sen, että yritys mukauttaa sumu-poistonsa yhteneväiseksi EVL-poistojen kanssa, määrittää aina kirjanpitovelvollinen eli asiakas. Kirjanpitäjän ei tule itsenäisesti tehdä päätöstä poistoajasta.

Myyntivoiton/-tappion kirjaus asiakkaasi tapauksessa riippuu siitä, onko myyty ajoneuvo käsitelty kirjanpidossa elinkeinoverolain 3:30§ kanssa yhteneväisenä menojäännöskäsittelynä vai onko ajoneuvoista tehty hyödykekohtaiset poistot. Yrityksellä voi olla käytössä molempia poistotapoja.

Mikäli kalustoa on käsitelty kirjanpidon menojäännös”massana”, kirjautuu koko myyntihinta menojäännökseen taseeseen ja kokonaisuudesta tehdään poistot. Mikäli ajoneuvoista taas on tehty poistot ajoneuvoittain eli hyödykekohtaiset poistot, myydyn ajoneuvon taseessa oleva arvo kirjataan pois taseesta ja tasearvon ylimenevä myyntivoitto tuloutuu. Tappio kirjataan kuluksi. Asiakkaasi tapauksessa myyntivoitto kirjautuu liiketoiminnan muihin tuottoihin ja tappio liiketoiminnan muihin kuluihin.

On huomioitava, että niiden ajoneuvojen osalta, joista on tehty korotetut poistot, ei voida hyödyntää menojäännösmenettelyä. Korotetut poistot vaativat aina hyödykekohtaisen poistoseurannan (KILA 2020/1999). Kun korotetut poistot mahdollistava erityislaki aikanaan päättyy, voi kaluston halutessaan siinä kohtaa siirtää osaksi menojäännöstä. Tällä hetkellä laki on voimassa vuoteen 2025 asti.

Taloushallintoliiton jäsenet saavat jäsenetuna neuvontaa kirjanpitoon ja verotukseen liittyvissä kysymyksissä. Kysymykset voi toimittaa sähköpostilla: asiantuntijat@taloushallintoliitto.fi.

Kysy kirjanpidostaUusimmat Artikkelit
Katso kaikki