Osakeyhtiön vähimmäispää­omavaatimus poistuu

Yksityisten osakeyhtiöiden aiempi 2 500 euron suuruinen osakepääomavaatimus poistuu 1.7.2019.
24.5.2019 Kuva iStock

Vaade poistuu myös vanhoilta ennen heinäkuun alkua perustetuilta yhtiöltä. Jos osakkeesta ei makseta uuden yhtiön perustamisen yhteydessä, perustamissopimukseen merkitään osakkeesta yhtiölle maksettava määrä nollaksi tai todetaan, että osakkeesta ei makseta yhtiölle. Käytännössä uutta yhtiötä ei pysty käynnistämään ilman omaa pääomaa. Ja mikäli oma pääoma menee negatiiviseksi, jolloin yhtiöllä on velkoja enemmän kuin varoja, yhtiön pitää edelleen tehdä kaupparekisterille ilmoitus oman pääoman menetyksestä.

YritysjuridiikkaUusimmat Artikkelit
Katso kaikki