SADe helpottaa sähköistä asiointia ja vauhdittaa demokratiaa

SADe-ohjelmaan kuuluva, työ- ja elinkeinoministeriön toteuttama
työnantajan palvelukokonaisuus auttaa työnantajia synnyttämään
uusia työpaikkoja ja solmimaan uusia työsuhteita. Yrityksen perustajalle tähdätty palvelukokonaisuus puolestaan vahvistaa uusien yrittäjien osaamista.
17.8.2011

Piia Rekilä hankepäällikkö Työ- ja elinkeinoministeriö

Kuva iStock

Työ- ja elinkeinoministeriö on mukana Sähköisen asioinnin ja demokratian vuosina 2010–2013 toteutettavassa SADe-vauhdittamisohjelmassa. TEM laatii Työnantajan ja Yrityksen perustajan palvelukokonaisuudet Yritys-Suomi-verkkopalveluun.

Palvelukokonaisuuksien lisäksi SADe-ohjelmaan on sisällytetty sähköisen asioinnin tukipalveluja, kuten Yritys-Suomi-verkkopalvelun uudistaminen. Lisäksi TEM toteuttaa Kansainvälistyvän yrityksen palvelukokonaisuuden, joka osarahoitetaan Euroopan sosiaalirahastosta. Työnantajan ja Yrityksen perustajan palvelukokonaisuuksia ohjaa klusteriryhmä, jossa on edustus myös Taloushallintoliitosta.

Työnantajan palvelukokonaisuus

Työnantajan palvelukokonaisuus on tarkoitettu työnantajana toimiville yrityksille, yhteisöille sekä työnantajina toimiville kotitalouksille. Tarkoituksena on tarjota mahdollisuus sähköiseen asiointiin työnantajapalveluihin ja -velvoitteisiin liittyvissä kysymyksissä yhden asiointikanavan kautta (www.yrityssuomi.fi). Palvelukokonaisuus sisältää myös tietoa työnantajapalveluista.

Työnantajille toteutetaan muun muassa seuraavat sähköiset palvelut: palkkatukien sähköinen hakeminen, sähköisesti ylläpidettävät työsopimukset ja työehtosopimuspankki sekä yrittäjän ja työnantajan muistutuspalvelu viranomaisvelvoitteiden eräpäivistä. Sähköinen työsopimus mahdollistaa työsopimuksessa olevan, työntekijään liittyvän tiedon siirtämisen vaivattomasti esimerkiksi palkanlaskentaohjelmaan tai tiettyyn lakisääteistä tietoa keräävään palveluun. Työehtosopimuspankin avulla työnantaja pystyy paremmin löytämään hänen toimialaansa kuuluvat työehtosopimukset.

Tavoitteena on, että työnantajan palvelukokonaisuus auttaisi työnantajia synnyttämään uusia työpaikkoja ja solmimaan erityisesti uusia työsuhteita. Kertomalla käytännönläheisesti työnantamisen eri vaiheisiin liittyvistä mahdollisuuksista, vastuista ja velvoitteista voidaan kynnystä ensimmäisen työntekijän palkkaamiseen madaltaa.

Palvelukokonaisuuden tavoitteena on myös edistää viranomaisyhteistyötä siten, että työllistämiseen liittyvää hallinnollista taakkaa voidaan pienentää. Käytännössä tämä tarkoittaa lainsäädännön esteiden purkamista, nykyisten prosessien asiakaslähtöistä tarkastelua sekä työtä, jonka avulla varmistamme eri viranomaisten tietojärjestelmien yhteentoimivuuden. Yhteentoimivuudella mahdollistamme sen, että yritysten ei tarvitse toimittaa itsestään samaa tietoa usealle eri viranomaiselle. Parhaassa tapauksessa viranomaisjärjestelmä hakee tiedon suoraan esimerkiksi yrityksen käyttämästä palkanlaskentaohjelmasta, jolloin velvoite tehdä ilmoitus poistuu kokonaan.

Työnantajan palvelukokonaisuus tekee tiivistä yhteistyötä projektien kanssa, jossa Taloushallintoliitto on voimakkaasti mukana. Esimerkkinä Fully integradet payroll (FIP), jossa tarkoituksena on määritellä palkkakoodisto helpottamaan yritysten henkilöstö- ja palkkahallinnosta johtuvaa raportointia. FIP-projektissa syntyviä tuloksia vahvistetaan Työnantajan palvelukokonaisuudessa kehittämällä tietojärjestelmien väliseen tiedonsiirtoon tarkoitettuja toiminnallisuuksia. Karkeasti sanoen FIP määrittelee, mitä tietoa palkanlaskentaohjelman tulee automaattisesti tuottaa ja Työnantajan palvelukokonaisuus rakentaa välineen, jolla tämä tieto jaetaan eri viranomaisiin.

Yrityksen perustajan palvelukokonaisuus

Yrityksen perustajan palvelukokonaisuus on tarkoitettu henkilöille, jotka harkitsevat yrittäjyyttä tai jotka ovat perustamassa yritystä. Yrityksen perustajan palvelukokonaisuuteen kuuluu kolme osiota: yrityksen perustamista harkitsevan palvelut, yrityksen perustamisen ja käynnistämisen palvelut sekä viranomaisille hakemusten käsittelyyn tarjottavat palvelut. Yrityksen perustajille toteutetaan muun muassa seuraavat sähköiset palvelut: ”yrityksen omat sivut”, yrityksen asiointitili, modulaarinen liiketoimintasuunnitelmatyökalu ja yrityksen perustamisrahoituksen sähköinen hakeminen. Finnveran ja Tekesin rahoitusasioinnin kehittämishankkeiden avulla pilotoidaan yhteiskäyttöisiä perusratkaisuja ja -komponentteja rahoitusasiointiin liittyen.

Tarkoituksena on, että yrityksen perustajan palvelukokonaisuuden sisältämät tiedot ja palvelut lisäävät uusien yrittäjien osaamista. Tavoite on saada Suomeen lisää elinkelpoisia ja kannattavia uusia yrityksiä. Palvelukokonaisuus keskittyy erityisesti yrittäjäksi aikovan ja perustettavan yrityksen liiketoiminnan arvioinnin ja kehittämisen palveluihin sekä hallinnollisen taakan vähentämiseen tehostamalla viranomaisten hallinnollisten päätösten tekoa sähköisillä palveluilla ja asiointimahdollisuuksilla.

Yritys-Suomi-verkkopalvelu

Yritys-Suomi-verkkopalvelusta (Yrityssuomi.fi) käyttäjä saa yrittämiseen liittyvää ajantasaista tietoa yrittäjyydestä ja yrityksen toiminnasta, yrityspalveluista sekä työkaluista. Se on kanava yrityksen juoksevien asioiden hoitamiseen nopeasti, ajasta ja paikasta tai yrityksen elinkaaren vaiheesta riippumatta. Verkkopalvelu on asiakaslähtöinen, maksuton, tietosisällöltään kattava ja sitä on helppo käyttää. Yritys-Suomen brändilupaus ”Tietoa, rahoitusta ja kontakteja yrityksellesi” kiteyttää myös Yritys-Suomi-verkkopalvelujen ytimen.

YleisetUusimmat Artikkelit
Katso kaikki