CTA Paikka
CTA Paikka

Verohallinto päivitti ohjetta osinkotulon verotuksesta

16.8.2020

Osakeyhtiöiden sekä eräiden muiden yhteisöjen tulolähdejaon poistuminen sekä aiemman ohjeen jälkeen julkaistu uusi oikeuskäytäntö ovat syitä, joiden vuoksi Verohallinnon oli tarve päivittää toukokuun 2020 lopulla ohjettaan osinkotulon verotuksesta. Ohjeeseen on otettu korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisupari KHO:2019:56 ja KHO:2019:57, joiden antaminen muutti yksityishenkilöjen osinkotulon verotusta tilanteessa, jossa listaamaton yhtiö jakaa osinkoa kalenterivuoden aikana useammin kuin kerran ja osakeomistus vaihtuu osingonjakojen välisenä aikana. Ratkaisujen mukaan osingon pääomatulo-osuus lasketaan osakekohtaisesti eli osakkeiden matemaattisten arvojen perusteella laskettava pääomatulo-osuus käytännössä jaetaan myyjän ja ostajan kesken.

VerotusUusimmat Artikkelit
Katso kaikki