Muutoksia pienhankintojen ja vähäisten menojäännösten poistosääntöihin

4.1.2021 Kuva iStock

Pienhankinnoiksi luokiteltavien hankintojen raja-arvoa on korotettu aiemmasta. Lisäksi verotuksessa sallitaan nyt vähentää vähäinen menojäännös yhdellä kertaa. Uusia sääntöjä (HE 195/2020) sovelletaan ensimmäisen kerran ­vuo­den 2021 verotuksessa.

Elinkeinoverotuksessa irtaimen käyttö­omaisuuden pienhankinnan raja nousi 850 eurosta 1 200 euroon. Tällaisen hankintamenon voi vähentää heti käyttöönottovuoden verotuksessa, kunhan vastaava menokirjaus on tehty myös kirjanpidossa. Yhtenä vuonna pienhankintoja voi vähentää enintään 3 600 euroa, kun aiemmin raja oli 2 500 euroa.

Irtaimen käyttöomaisuuden poistamattomista hankintamenoista muodostuva menojäännös voidaan uusien sääntöjen mukaan vähentää yhdellä kertaa, mikäli menojäännös on arvoltaan enintään 1 200 euroa. Tätä menojäännöksen kertapoistoa ja 1 200 euron rajaa sovelletaan myös maatalousyrittäjän verotuksessa.

Metsätalouden verotukseen otettiin puolestaan säännös, joka sallii enintään 600 euron suuruisen menon tai menojäännöksen vähentämisen kerralla.

VerotusUusimmat Artikkelit
Katso kaikki