TradeTase – yritys opintopistepalkalla

Turun ammattikorkeakoulussa toimii opiskelijoiden pyörittämä osuuskuntamuotoinen tilitoimisto TradeTase. Kokemukset uudenlaisesta oppimisympäristöstä ovat olleet innostavia.
23.8.2019 Matti Välimäki Kuva Ilari Välimäki

Tradenomiopiskelija Laura Nuotio aloitti pari kuukautta sitten turkulaisessa tilitoimistossa opiskeluihinsa kuuluvan harjoittelun. Hän on herättänyt työkavereissaan ihmetystä.
– Porukka oli kummissaan, kun en kysellyt sen enempää neuvoja, vaan ryhdyin heti hommiin. Minulle oli varattu oma perehdyttäjä, mutta hän pääsi keskittymään nopeasti omiin töihinsä.

Myös Jere Viitasella on samantapaisia kokemuksia omasta harjoittelupaikastaan. Nino Nyrhisellä harjoittelujakso on vasta edessäpäin, mutta tunnelmat sen suhteen ovat kuulemma varsin luottavaiset.

Turun vesijohtovedessä SAATTAA olla jotain erikoista. Toisaalta Turun AMK:ssa toimii myös taloushallinnon opiskelijoiden pyörittämä osuuskuntamallinen tilitoimisto TradeTase.

Opettajat ohjaavat ja tukevat

Laura Nuotio toimii TradeTaseen hallituksen puheenjohtajana ja sen yhden tiimin tiimivastaavana. Jere Viitanen ja Nino Nyrhinen tekevät tilitoimistotöitä Nuotion vetämässä tiimissä. Kaikki opiskelevat toista vuotta taloushallintoa Turun AMK:ssa.
TradeTaseen tiloihin Turun Lemminkäisenkadulle ovat kokoontuneet myös lehtori Katja Repo, lehtori Jari Leppihalme ja tuntiopettaja Pia Lindman. He antavat osuuskunnalle taustatukea opettaja-ohjaajina.

Repo kertoo, että TradeTaseen ideana on tarjota opiskelijoille alan käytännön kokemusta ja helpottaa siirtymistä koulunpenkiltä työelämään.
– Opiskelijat oppivat parhaiten tekemällä itse ja yhdessä muiden kanssa. Opettajan roolina on ohjata ja neuvoa.

TradeTase on toiminut nykymuodossaan opiskelijoiden osuuskuntana kolmisen vuotta. Turun AMK tarjosi tilitoimistopalveluja jo tätä aikaisemminkin, mutta tällöin opiskelijoiden rooli toiminnassa oli kevyempi.

Oppilaitoksessa on myös monia muita opiskelijoiden osuuskuntia.
– TradeTaseen toiminnan juuret ovat tiimioppimista edistävässä BisnesAkatemiassa, joka toimii nykyään sekä ammattikorkeakoulun Turun että Salon kampuksella, Leppihalme mainitsee.

– Tiedossamme ei ole, että Suomessa olisi TradeTaseen lisäksi toista opiskelijoiden pyörittämää tilitoimistoa, Lindman huomauttaa.

osallistuminen TradeTaseen toimintaan on työtä hakeville opiskelijoille meriitti ja eräänlainen näyteikkuna.

Työkaluissa ei anneta tasoitusta

TradeTase tarjoaa yrityksille apua muun muassa kirjanpitoon, tilinpäätöksiin ja veroilmoituksiin. Se tekee jonkun verran myös esimerkiksi kannattavuus- ja kassavirtalaskelmia sekä palkkahallintoa.

Katja Repo kertoo, että TradeTaseen käytössä ovat samat tai hyvin saman tyyppiset työkalut kuin muissakin tilitoimistoissa.
– Asiakasyritysten tositteiden kirjaamiseen käytetään Fivaldi-kirjanpito-ohjelmaa. Tärkeä työkalu on myös esimerkiksi palkka.fi-sovellus, joka tarjoaa linkit viranomaisilmoittamiseen.

– Harjoittelupaikassani olikin tutun oloiset työkalut, Nuotio mainitsee.
TradeTaseella on tällä hetkellä 48 asiakasta.

– Suurin osa on osakeyhtiöitä, mutta mukana on myös esimerkiksi toiminimiä, avoimia yhtiöitä ja asunto-osakeyhtiöitä. Yritysten toimialoja ovat muun muassa tukkukauppa, catering, sähköasennus, kasvintuotanto ja valokuvaus, Nuotio kertoo.

– Mukana on seitsemän AMK:n oppilaiden osuuskuntaa. Heidän on ollut luontevaa ulkoistaa oma taloushallintonsa TradeTaseelle. Mutta kaikki ovat tietysti joutuneet pohtimaan, tekevätkö taloushallintonsa itse vai ulkoistavatko sen, Leppihalme mainitsee.

– Se että mukana on kattavasti erilaisia yritysmuotoja tarkoittaa sitäkin, että harjoitusta tulee erilaisista asioista. Osakeyhtiön ja toiminimen tilinpäätökseen tulevat vähän eri jutut. Veroilmoituksetkin ovat erilaisia. Myös se, onko yritys ALV-rekisterissä vai ei, vaikuttaa paljon kirjauksiin, Nuotio selittää.

Opiskelijoilta on helppo kysyä

TradeTase on saanut asiakkaansa ilman sen kummempia markkinointipanostuksia, puskaradion avulla.
– Taksamme ovat toki hieman halvempia kuin muiden tilitoimistojen, mutta emme polje hintoja, Repo sanoo.

Opiskelijat ja opettajat arvioivat, että asiakkaiden näkökulmasta TradeTaseella on aivan omia vetovoimatekijöitä.
– Uskon, että monet asiakkaat arvostavat sitä, että opiskelijat ovat todella kiinnostuneita heidän yrityksistään ja haluavat oppia heidän avullaan, Repo miettii.
Joillakin voi olla myös itsellään aikaisempia kontakteja Turun AMK:hon. He saattavat olla vaikkapa koulun entisiä oppilaita, jotka tuntevat lukkarinrakkautta vanhaa opinahjoaan kohtaan.

– Olemme myös huomanneet, että asiakkaiden on helppo kysyä opiskelijoilta neuvoja ja vinkkejä. Opiskelijoita on helppo lähestyä – he eivät ole ollenkaan pelottavia. Eikä taksamittari pärähdä päälle heti ensimmäisestä kysymyksestä, vaan saatamme tehdä sen ratkaisemisesta oppimiscasen, Leppihalme huomauttaa.
– Kyselyjä on tullut esimerkiksi arvonlisäveroista ja palkkaamisasioista, Nuotio mainitsee.

– Asiakkaat ymmärtävät vastavuoroisesti sen, että valmista ei tule välttämättä ihan niin nopeasti kuin rutinoituneiden ammattilaisten pyörittämässä tilitoimistossa, Repo kertoo.

Vaan entä, jos joku ajattelee, mahtavatko opiskelijoiden tekemät laskelmat olla ihan jetsulleen?
– Asiakkaat ovat varmasti käyneet tuon asian läpi mielessään jo ennen kuin he ottavat meihin yhteyttä. He tietävät, että laskelmat tehdään huolella ja että opettajat ohjaavat oppilaita, Repo kertoo.

Tässä huolimatta virheitä tietenkin tapahtuu. Niin TradeTaseessa kuin muuallakin.
– Itse asiassa virheet ovat pedagogisessa mielessä erittäin tervetulleita. Niihin ei tietenkään pyritä, mutta jos niitä sattuu, niin niistä voi oppia paljon, Repo miettii.
– Meillä on tietenkin myös vastuuvakuutus, Leppihalme huomauttaa.

Ei rahaa vaan opintopisteitä

Turun AMK:n taloushallinnon opiskelijoille tarjotaan mahdollisuus tulla mukaan TradeTaseen toimintaan toisena opiskeluvuotenaan. Noin 90 prosenttia oppilaista tarttuu tilaisuuteen.
Opiskelijoista muodostetaan kuusi tiimiä, joissa jokaisessa on noin kahdeksan jäsentä. Kaksi opiskelijajäsentä toimii tiimeissä liidereinä.
– Liideri toimii tiimissä porukan koollekutsujana ja hän on myös yhteyshenkilö asiakkaisiin päin. Liideri pitää myös huolta, että työt valmistuvat määräpäivään mennessä, liiderinä toimiva Nuotio kuvailee.

Taksamittari ei pärähdä päälle heti asiakkaan ensimmäisestä kysymyksestä, vaan sen ratkaisemisesta saatetaan tehdä oppimiscase.

Opiskelijoille laaditaan työsopimukset, mutta he eivät saa palkkaansa rahana vaan opintopisteinä. Opiskelijan aktiivisuudesta riippuen opintopisteitä voi kertyä 2–30 väliltä. Tradenomin tutkinnon kokonaislaajuus on 210 opintopistettä.

TradeTaseen toimintaan on varattu yksi iltapäivä viikossa koko lukuvuoden ajan. Käytännössä, esimerkiksi tilinpäätösten ruuhka-aikaan, työtä riittää kuitenkin useammallekin päivälle.
– Tiimiliidereillä on muita enemmän työtä. Joskus TradeTaseen asiat tulevat mieleen iltaisinkin. Uniin ne eivät sentään ole vielä putkahtaneet, Nuotio naurahtaa.

Nuotion mukaan tiimiliiderinä toimiminen on ollut erittäin antoisaa.
– Tiimin vetämisellä ja osuuskunnan puheenjohtajuudella taitaa olla oma vaikutuksensa siihen, että tulevaisuuden suunnitelmani ovat taas vähän muuttuneet. Minua ovat alkaneet kiinnostaa entistä enemmän esimiestehtävät.

Myös liiderin tiimiläiset kehuvat TradeTaseen antamia työelämävalmiuksia. Jere Viitanen on kiinnostunut tilitoimistojen monipuolisista työtehtävistä. Samoin Nino Nyrhinen, joka ei sulje pois myöskään jatko-opintoja, esimerkiksi ylempää AMK-tutkintoa tai opintoja kauppakorkeakoulussa.
– TradeTase tarjoaa jo opiskeluaikana näkymän siitä, mitä työelämä on ja mitä valmiuksia työpaikoilla tarvitaan, Viitanen pohtii.

Entä onko jokin yksittäinen työtehtävä jäänyt mieleen, vaikkapa haasteellisuutensa takia?
– Aika työläitä ovat olleet ainakin ulkomaankaupan tilanteet, joissa vaikkapa Kiinasta tuodaan tavaraa. Siinä on ollut tavallista enemmän pohtimista, miten tullaus, huolinta, ALV ja ylipäätään asiakirjat hoidetaan, Nuotio kertoo.

Arvokkaita asiakaskohtaamisia

Lehtori Jari Leppihalme nostaa erityisesti esiin TradeTaseen aidot asiakaskohtaamiset ja palaverit.
– Voidaan olettaa, että tulevaisuudessa asiakaskohtaamiset ja hyvä asiakaspalvelu korostuvat alan työnkuvassa entisestään. Vanha stereotypia siitä, että taloushallinnon ammattilainen pyörittelee numeroita lukittujen ovien takana, alkaa olla auttamatta historiaa. Hänen on osattava selittää asiakkaille, mitä numerot itse asiassa tarkoittavat. Hän tulee toimimaan yhä enemmän erilaisissa neuvonantajan ja konsultin rooleissa.

Leppihalme arvioi, että osallistuminen TradeTaseen toimintaan on työtä hakeville opiskelijoille meriitti ja eräänlainen näyteikkuna.
– Yritykset kysyvät Turun AMK:sta lähes viikoittain vinkkejä hyvistä tyypeistä erilaisiin taloushallinnon töihin.

Nuotio kertoo, että alan työtilanne Turun seudulla tuntuu olevan aika hyvä.
– Riippuu tietenkin paljon henkilön omasta aktiivisuudesta ja esimerkiksi siitä, miten erilaiset harjoittelut ja muut eteen tulevat mahdollisuudet hyödyntää, hän lisää.

Mentorina toimiminen syventää oppimista

Kun opiskelijat ovat toimineet TradeTaseessa vuoden verran, he voivat osallistua toimintaan myös mentorin roolissa uusia osuuskuntalaisia opastaen. Nuotio, Viitanen ja Nyrhinen aikovat kaikki tarttua tilaisuuteen.
– Mentorina oppii asioita vielä uudella tapaa, kun pääsee selittämään toisille, miten homma oikein meneekään, Viitanen kiteyttää.

Niin opiskelijat kuin opettajatkin suosittelevat TradeTaseen kaltaisia oppimisympäristöjä myös muille taloushallinnon alan oppilaitoksille.
– On ollut hienoa seurata, miten opiskelijat uppoutuvat tehtäviin, ratkovat yhdessä ongelmia ja väittelevät hyvin innokkaasti vaikkapa siitä, mille tilille jokin tapahtuma pitäisi kirjata.
– He oppivat koko ajan ilman, että varsinaisesti kokisivat opiskelevansa, Repo miettii.

 

Lehtori Katja Repo, tuntiopettaja Pia Lindman, Laura Nuotio, lehtori Jari Leppihalme, Nino Nyrhinen ja Jere Viitanen suosittelevat TradeTaseen kaltaisia oppimisympäristöjä myös muille taloushallinnon alan oppilaitoksille.

Työ ja uraUusimmat Artikkelit
Katso kaikki