Nykyajan perintää ohjaa vastuullisuus

Perintätoimistojen olisi fiksumpaa ennaltaehkäistä maksuongelmia kuin rientää kiireellä apuun vasta eräpäivän jälkeen. Muun muassa läpinäkyvä hinnoittelu on merkki vastuullisuudesta.
22.3.2018 Juha Järvinen Kuva iStock

Perintätoimistojen tärkein tehtävä on auttaa aktiivisella otteella yrityksiä kassavirran hallinnassa. Koska perintätoimistoilla on erittäin hyvä tieto maksuviiveitä aiheuttavista tekijöistä, olisiko se tieto fiksumpaa jakaa yrittäjille ennaltaehkäisevästi jo luotonantohetkeen? Perinnän tarve tietenkin vähentyisi, mutta niin kauan kuin luottokauppaa tehdään, ei parhaimmillakaan vinkeillä onnistuta nollaamaan maksuviiveitä. Kun liiketoimintaa harjoitetaan ihmisten tietämättömyyden ja mahdollisesti jopa harhaanjohtavuuden kustannuksella, vastuullisuudesta ei voida puhua.

Perinnän toimintamalleissa eroja

Perintätoimistojen toimintamallit eroavat paljon toisistaan ja yritysten on järkevää kartoittaa etukäteen omalle liiketoiminnalle suotuisin kumppani. Perintätoiminta on luvanvaraista, joten perintäluvan saaneet toimijat ovat vakuuttaneet toimivansa lain ja hyvän perintätavan mukaisesti. Lupa ei kuitenkaan kerro, miten vastuullisesti toimintaa toteutetaan. Vastuullisuutta on kokonaisuuden huomioiminen ja siinä toimiminen: etsi asiakkaan todellinen ongelma, kerro hintasi sekä toimintatapasi ja pyri ratkaisemaan ongelma aktiivisella otteella. Ja tee kaikki siten kuin toivoisit sinulle tehtävän.

Ennen neljännen maksuvaatimuksen lähettämistä olisi perintätoimiston hyvä miettiä vaihtoehtoista ratkaisumalleja. Voi olla, että yksikään aiemmista kirjeistä ei ole mennyt edes velallisen oikeaan postiosoitteeseen ja viivästyskorkojen lisäksi perintäkulut vain kasvavat. Puhelinsoitto on tehokkain tapa tavoittaa asiakas ja keskustella maksuviiveen ratkaisusta. Se useimmiten myös helpottaa maksuvaikeuksissa olevaa velallista asioiden eteenpäin viemisessä. Lähestyminen on toki tehtävä inhimillisesti ja velallisen asemaa kunnioittaen.

Perinnän kokonaishinnoittelu aiheuttaa hämmennystä

Pauli Vahteran artikkeli Tilisanomissa 1/2018 pureutui osittain perintätoimistojen suuriin palkkioihin. Hänen mukaansa perintäpalkkioilla ei ole korrelaatiota tehdyn työn kanssa ja kulut ovat aivan liian suuria.

Tässä yksi asia, jolla mitataan perintätoimiston vastuullisuutta. Perintäkuluja ohjaa B2B-bisneksessä sana “kohtuullisuus”. Lopullisen arvion sanan numeerisesta arvosta antaa Etelä-Suomen Aluehallintovirasto, mutta vastuullinen perintätoimisto ei joudu kuuna päivänä Aluehallintoviraston kanssa tekemisiin. On tärkeää suhteuttaa kokonaiskulut siten, että ne ovat linjassa tehdyn työn sekä laskun alkuperäisen summan kanssa. Perintätoimiston kokonaiskulut eivät saa olla velkojan ja velallisen asiakassuhteen katkaiseva tekijä.

Se, että toimeksiantajalle tarjotaan palvelu maksutta, kertoo vasta murto-osan palvelun hinnasta. Pahimmillaan se voi maksaa asiakassuhteen, jos velallisasiakasta kuormitetaan massiivisilla perintäkuluilla. Vaikka jokaisen asiakaslähtöisen yrittäjän velvollisuuteen kuuluu selvittää perinnän hintalappu etukäteen, perintätoimistojen tulisi edesauttaa asiassa kertomalla ennakkoon maksimikulut, jotka toimenpiteestä eri osapuolille muodostuvat. Ja mitä jos perintä ei onnistu? Millaiset kulut siitä muodostuu ja kenelle?

Vastuullisuus on ennen kaikkea elämäntapa. Hyvä tulee hyvän luokse.

 

Lue myös:

Myyntisaatavat kirjanpidossa

Asiantuntijana
Juha Järvinen Yrittäjä Perintäritari Oy
TalousohjausUusimmat Artikkelit
Katso kaikki