Vuosilomalain muutoksista hallituksen esitys

5.12.2018 Kuva iStock

Eduskunnalle on annettu 1.11.2018 esitys HE 219/2018 laiksi vuosilomalain muuttamisesta. Euroopan tuomioistuimen työaikadirektiivin mukaisesti työntekijälle on taattava neljän viikon palkallinen vuosiloma sairauden tai lääkinnällisen kuntoutuksen vuoksi aiheutuneen poissaolon ajalta. Lakiesityksessä tämä varmistettaisiin työntekijälle annettavilla lisäpäivillä, mikäli neljän viikon loma ei muutoin toteudu. Lain on tarkoitus tulla voimaan 1.4.2019.

PalkkahallintoUusimmat Artikkelit
Katso kaikki