Raportointia asiakasyritysten johdolle ja esimiehille

Palkka- ja HR-ohjelmasta on saatavissa suoraan tai ohjelman ohjaustietoja hyödyntämällä erilaisia raportteja asiakasyritysten käyttöön. Tekemällä palvelut näkyviksi, asiakkaat kiinnostuvat ja huomaavat oman tilitoimistonsa monipuolisen tarjonnan.
18.1.2018 Eija Männistö Kuva istock

Tilitoimiston ohjelmistoissa on mahdollista useimmiten tuottaa erilaisia ilmoitus- tai hälytysraportteja sekä erilaisia toteutumaraportteja. Asiakasyrityksissä johto ja/tai esimiehet tekevät samoista asioista seurantaa kukin omalla tavallaan, esimerkiksi excelissä.

Palkka- ja HR-ohjelmasta on saatavissa suoraan tai ohjelman ohjaustietoja hyödyntämällä erilaisia raportteja asiakasyritysten käyttöön. Näitä tehdään usein asiakkaalle tämän pyynnöstä, mutta niistä ei muisteta kertoa muille asiakkaille. Tekemällä palvelut näkyviksi eli tiedottamalla tai kertomalla niistä, asiakkaat kiinnostuvat ja huomaavat oman tilitoimistonsa monipuolisen tarjonnan. Tilitoimistoille nämä tuottavat lisää liikevaihtoa, ja myös henkilöstön toimiminen asiakasyritysten kumppanina vahvistuu.

Ohjelmien hyötykäyttö vapauttaa palkkahallinnon henkilöiden työaikaa asiakkaan asioiden hallintaan ja asiakasneuvontaan. Ajansäästö mahdollistaa myös uusien toimeksiantojen hoitamisen ja uusien palveluiden tarjonnan asiakasyrityksille. Tarvittaessa pyydä konsultointia omalta ohjelmatoimittajaltasi.

Raportoinnin palveluiden käyttöönoton kynnys on matala, koska niiden tiedot ovat usein jo ohjelmassa, joko palkka-, hr- tai työajanseurannan järjestelmässä. Tiedot on viety palkanlaskennan yhteydessä tai ovat syntyneet sen tuloksena.

Hälytys- ja ilmoitusraportteja, joita asiakkaat tarvitsevat:

 • Määräaikaisten työsuhteiden päättymisajat
 • Koeajan päättymispäivän lähestyminen
 • Ylityörajojen seuranta
 • Pitämättömien vuosilomapäivien määrät ja lomien pitäminen lain mukaisissa ajanjaksoissa
 • Työajantasausvapaiden (ns. pekkasten) saldot ja vapaiden pitäminen alan työehtosopimuksen mukaisen ajanjakson aikana
 • Liukuma- ja joustosaldojen sekä työaikapankin enimmäis- ja vähimmäismäärät
 • Sijaisuus- ja työvuorojärjestelyiden hoitamiseksi tiedot pitkistä poissaoloista

Muita raportteja ja laskelmia, joita tilitoimisto voi asiakkaille tuottaa

 • Sairauspoissaolot työterveyshuoltoon
 • Tehokkaat työtunnit vs. maksetut tunnit
 • Kuluseuranta: verottomat matkakustannukset, muut kulut
 • Henkilöstökustannuslaskelmat
 • Tilastot, mm. Tilastokeskus, työnantajaliitto
 • Lakisääteisten vakuutusten riittävyyslaskennat
 • Palkkahallinnon ja kirjanpidon täsmäytykset
> Tunne asiakkaasi toiminta ja toimiala!
> Palveluiden tunnistaminen, tuotteistaminen ja niiden tarjoaminen asiakasyrityksille!
Asiantuntijana
Eija Männistö henkilöstöhallinnon johtava asiantuntija, Taloushallintoliitto
PalkkahallintoUusimmat Artikkelit
Katso kaikki