KLT-tutkinto edellyttää jatkuvaa oppimista

KLT-tutkinto on 30-vuotisen ajanjakson aikana kehittynyt ja muotoutunut taloushallintoalan arvostetuksi asiantuntijatutkinnoksi. Ensi vuonna KLT-tutkintoon voivat hakea yliopisto- ja korkeakoulututkinnon suorittaneiden ohella myös ne henkilöt, jotka ovat suorittaneet merkonomitutkinnon tai taloushallinnon ammattitutkinnot, mikäli heillä on vaadittava määrä työkokemusta.
18.10.2011

Outi Mäkiniemi

Kuva iStockphoto

Alan omasta tarpeesta

KLT-tutkinnon alkujuuret juontavat 60-luvun lopulle, jolloin muutamat valveutuneet tilitoimistoammattilaiset päättivät lain puuttuessa käynnistää itsesäätelevän, alan laatua valvovan järjestelmän. Perustettiin Kirjanpitotoimistojen Liitto, myöhemmältä nimeltään Suomen Taloushallintoliitto.

Alusta asti liiton tehtävänä oli toimia alan sisäisenä laadunvalvojana ja nostaa alan arvostusta. Tilitoimistoammattilaisille kohdennetun koulutuksen merkitys korostui, kun liiton jäsenille haluttiin määritellä osaamiskriteerit ja osaamiselle haluttiin antaa näkyvä tunnus. Näin muotoutui kirjanpidon- ja laskentatoimen tutkinto KLT. Ensimmäinen tentti pidettiin 1980, ja ensimmäiset 101 kirjanpitäjää saivat KLT-arvon tammikuussa 1981.

30-vuotisen taipaleensa aikana KLT-tutkinto on kehittynyt ja mukautunut alan muutoksiin. Tällä hetkellä Suomessa on 2624 henkilöä, joilla on voimassaoleva KLT-arvo. He toimivat usein isoimmissa toimistoissa esimiestehtävissä tai heillä voi olla pienemmissä toimistoissa vastuu koko toimiston toiminnasta ja asiakaskontakteissa.

Uudet tutkintopääsyvaatimukset voimaan 2012

Taloushallintoliiton yhteydessä toimiva Tili-instituuttisäätiö vastaa KLT-tutkinnon ylläpidosta. Säätiön alla toimivat KLT-tutkintovaliokunta ja KLT-lautakunta vastaavat käytännön hallinnoinnista, mm. tenttikysymysten laatimisesta ja tarkastamisesta, ja KLT-arvon myöntämisestä tentin hyväksytysti suorittaneille henkilöille.

KLT-tutkinnon pääsyvaatimukset ovat olleet pitkään samat, ja jatkossakin hakijoilta vaaditaan alan tutkinto ja työkokemusta. Vuoden 2012 KLT-tutkintoa suorittamaan voivat hakea yliopistotutkinnon tai ammattikorkeakoulututkinnon lisäksi nyt myös merkonomit ja taloushallinnon ammattitutkinnon suorittaneet mikäli heillä on vaadittava määrä työkokemusta. Merkonomin tutkinto pitää olla ulkoiseen taloushallintoon soveltuva 2. asteen (liiketalouden perustutkinto, merkonomi) tai aiemman tutkintojärjestelmän mukainen opistoasteen merkonomitutkinto. Tutkinnoksi kelpaa myös taloushallinnon ammattitutkinto, jos on suorittanut lisäksi myös taloushallinnon erikoisammattitutkinnon.

Myös työkokemuksen laskeminen uudistuu. Jatkossa mukaan lasketaan myös ennen tutkintoa hankittu työkokemus, kun aikaisemmin vain tutkinnon jälkeen hankittu työkokemus kelpasi. Yliopisto- tai ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneilta alan työkokemusta vaaditaan kolme vuotta ja muilta joko 10 vuotta tilitoimistossa tai 20 vuotta laskentatoimen tehtävissä.

Jatkuvaa oppimista

KLT-tutkinnon ylläpito edellyttää jatkuvaa ylläpitokoulutusta, josta raportoidaan säännöllisesti Tili-instituuttisää­tiölle. KLT-tutkinnon suorittaneet ovat yleensä ammatissaan eteenpäin pyrkiviä ja haluavat jatkuvasti kehittää osaamistaan. KLT-tutkinnon jatkoksi onkin kehitetty pitkäkestoisia koulutuksia, joissa painotetaan jotakin määrättyä osaamis­aluetta esimerkiksi johtamista tai johdon laskentatoimea, palkkahallintoa tai vero-osaamista.

KLT-tutkinnosta on konkreettinen hyöty myös taloushallinnon yritykselle. Tili-instituuttisäätiö myöntää auktorisoinnin tilitoimistoille, jotka ovat Taloushallintoliiton jäseniä ja joilla on vähintään yksi KLT-tutkinnon suorittanut vastuuhenkilö. Auktorisoinnin ylläpitoon kuuluvat laaturaportointi kahden vuoden välein sekä säännölliset tilitoimistotarkastukset, joilla varmistetaan tilitoimiston edellytykset toimia laadukkaana, ammattitaitoisena palveluntarjoajana.

Seuraava KLT-tentti järjestetään 8. lokakuuta ja haku päättyy 16. huhtikuuta 2012.

 

Kokemuksia KLT-tutkinnosta

KLT-tutkinnon suorittaneet ovat yksinoikeutettuja osallistumaan jokasyksyiselle KLT-koulutusristeilylle. Syyskuussa 2011 risteilylle osallistuneiden mielestä KLT-tutkinnosta on ollut monta hyötyä:

– Tutkinnon suorittaminen antoi minulle, nuorelle kirjanpitäjälle, uskoa omiin kykyihini sekä varmuutta asiakaspalveluun. Se yhdisti meitä saman tutkinnon suorittaneita. KLT-tutkinto on myös mahdollistanut tilitoimistoni auktorisoinnin, mikä taas on avannut aivan uusia mahdollisuuksia. Olen ollut mukana jokaisella KLT-risteilyllä eli 11 kertaa. Nykyään risteily on aina loppuunmyyty. Vain sairaus tai vastaava saisi minut olemaan poissa, sillä yksinkertaisesti sinne vain on ”pakko” päästä.

Riikka Lehtinen, KLT 1995
Tilitoimisto Finansia Oy, Rauma

– KLT-tutkinto on antanut minulle mahdollisuuden monipuolisiin, vaativiin ja vastuunalaisiin taloushallinnon työtehtäviin sekä tilitoimistoissa että yrityksissä. Rekrytoinnissa arvostetaan KLT-tutkintoa, koska se antaa varmuuden työnhakijan ammattitaidosta työkokemuksen lisäksi. Olen työskennellyt muun muassa pääkirjanpitäjänä, kirjanpitopäällikkönä ja talouspäällikkönä. KLT-tutkinto antaa itseluottamusta, koska aina ei ole yhtä ainoaa oikeata vastausta, vaan pitää itse etsiä ja tehdä päätöksiä ja toimia mahdollisten yrityksen sisäisten kirjausohjeiden mukaisesti. Kirjanpito on luovaa!

Kielo Kekäläinen, KLT 1993
Plantago Oy, Helsinki

– KLT-tutkinto on antanut valmiuksia, rohkeutta ja itsevarmuutta etsiä menetelmiä ongelmien ratkaisuun. Onhan se todistus alalle sitoutumisesta ja halusta kehittyä ammatissaan. Tenttiin menemistä harkitsevalle sanoisin, että tenttiin vain! Se on hyvä tilaisuus testata osaamistaan, joten ei ole mitään hävittävää.

Pirjo Pölkki, KLT 2004
PP-Profit Ky, Joutsa

– Osallistuin KLT-tenttiin vuonna 1994 heti, kun vaadittava työkokemus tuli täyteen. Kävin myös silloisen Kirjanpitotoimistojen liiton järjestämän preppauskurssin. Kurssin ja omaehtoisen opiskelun avulla tentin laaja aihealue tuli myös aiemmin vähemmän tunnetuilta osiltaan tutuksi ja näin sai päivittäisten työtehtävien problematiikan hoitamiseen tiettyä itsevarmuutta. Tutkinto oli ainoa varsinainen mittari omalle osaamiselle ja KLT-tentin suorittaminen vaatii laajaa ammatillista osaamista, johon valmistautuessaan hankkii vahvan pohjan jatkuvan oppimisen tielle. Juuri tentin vaativuuden takia KLT-kirjanpitäjä nauttii arvostusta taloushallinnon ammattilaisten keskuudessa ja myös asiakkaille syntyy luottamus kirjanpitäjän osaamiseen.

Mika Anttalainen, KLT 1994
Helsingin Kiteytys Oy, Helsinki

Katso kaikki