Yhtiön maksama varainsiirtovero osingonsaajan verotuksessa (KHO 2020:127)

4.3.2021 Seppo Penttilä Kuva iStock

Siihen, miten yhtiön osinkona luovuttamista osakkeista osingonsaajien puolesta maksamaa varainsiirtoveroa käsitellään osingonsaajien verotuksessa, saatiin vastaus ratkaisussa KHO 2020:127. Siinä osingonsaajana ollut verovelvollinen vaati, että hänelle ei kertynyt veronalaista tuloa, kun pörssilistattu yhtiö X Oyj oli jakanut osinkona omistamiaan Y Oyj:n osakkeita ja suorittanut osakeosingosta maksettavan varainsiirtoveron hänen puolestaan. Kuten edellä on ilmennyt, KHO on jo vuonna 2015 antamassaan ratkaisussa katsonut osakkeenomistajien puolesta suoritetun varainsiirtoveron yhtiön verotuksessa vähennyskelvottomaksi sillä perusteella, että se on voitonjaon luonteinen erä. Tähän viitaten KHO katsoi, että osakkeenomistajan verotuksessa yhtiön suorittamaa varainsiirtoveroa tulee pitää hänen verotuksessaan voitonjakona eli esillä olleessa tapauksessa julkisesti noteeratusta yhtiöstä saatuna TVL 33 a §:n 1 momentissa tarkoitettuna osinkona. Yhtiön maksamasta varainsiirtoverosta oli näin ollen 85 prosenttia osakkeenomistajan veronalaista pääomatuloa.

Jos listaamaton yhtiö jakaa omistamiaan toisen yhtiön osakkeita osinkona ja maksaa osingonsaajien puolesta varainsiirto­veron, käsitellään varainsiirtoveroa osingonsaajan verotuksessa TVL 33 b §:n osinkoa koskevien säännösten mukaisesti.

Asiantuntijana
Seppo Penttilä professori (em.), Tampereen yliopisto
Ratkaisut: yritysverotusUusimmat Artikkelit
Katso kaikki