Yksityishenkilön velkajärjestelyn edellytyksistä

20.8.2011
harri
Harri Vento

A:n aikaisempi velkajärjestelyhakemus oli hylätty, koska hänen oli katsottu velkaantuneen ilmeisen kevytmielisesti. A oli tämän jälkeenkin velkaantunut jonkin verran lisää. Korkein oikeus totesi, että kun otetaan huomioon A:n velkojen suuri määrä ja velkapääomalle kertyvä korko, A:lta ulosotossa kertyvät suoritukset eivät vastedeskään riitä lyhentämään velkapääomaa. Ottaen huomioon hänen 53 vuoden ikänsä ja terveydentilansa, A:lla ei näyttänyt myöskään tulevaisuudessa olevan tosiasiallisia mahdollisuuksia parantaa velanhoitokykyään. Velkajärjestelyn myöntämisellä oli A:n olosuhteisiin nähden hänelle huomattava merkitys. A:n ei oltu osoitettu hänen aikaisemman velkajärjestelyhakemuksena hylkäämisen jälkeen velallisena laiminlyöneen sitä, mitä häneltä oli kohtuudella voitu vaatia hänen asioittensa hoitamiseksi. Näillä perusteilla Korkein oikeus katsoi, että velkajärjestelyn myöntämiselle oli vuoden 1993 päätöksessä todetusta esteestä ja sen jälkeisestä lisävelkaantumisesta huolimatta velkajärjestelylaissa tarkoitettuja painavia syitä.

Ratkaisut: yhtiöoikeusUusimmat Artikkelit
Katso kaikki