CTA Paikka
CTA Paikka

Tiliotteen hyödyntäminen kirjanpidossa, yksityistili yksityisliikkeen kirjanpidossa

6.5.2011
jarmo
Jarmo Leppiniemi

Lausuntopyyntö koski verotarkastuksessa esiin tulleita seikkoja. Siinä oli kiinnitetty huomiota yksityisliikkeen tapaan käyttää kirjanpidossaan tiliotetta sekä siihen, että yksityisliike käytti yksityistiliä kassatilin tapaan; sillä ei ollut lainkaan käteiskassaa.

Kirjanpitolautakunta vastasi, että tiliotteen sivua saa käyttää kirjanpidossa yhdistelmätositteena. Panojen ja ottojen vastakirjaukset merkitään omille tileilleen sekä pankkitilien panojen ja ottojen summat erikseen asianomaisen pankkitilin mukaiselle tilille kirjanpidossa. Menettely edellyttää, että kirjausketju peruskirjanpidosta yhdistelmään ja edelleen pääkirjanpitoon voidaan todeta vaikeuksitta. Tilillepano- ja tililtäottotapahtumien erittelyn tulee olla peruskirjanpidossa tai tiliotteella taikka tiliotteen liite-erittelyssä silloin, kun tiliote on tositteen asemassa.

Pankkitilille oli kirjattu tiliotteen sivujen pankkitapahtumista ainoastaan debet- ja kredit-vientien välinen erotus. Kirjanpidon pankkitilin tilikauden debet- ja kredit-vientien summat eivät tästä syystä täsmänneet pankin tiliotteen debet- ja kredit-vientien summiin. Koska pankkitapahtumien päiväkohtainen lukumäärä oli vähäinen sekä koska debet- ja kredit-vientien summat olivat näin helposti todennettavissa ja täsmäytettävissä, kirjanpitolautakunta katsoi, ettei esitetty menettely ollut hyvän kirjanpidon vastainen.

Yksityisliike on kirjanpidollisesti yrittäjästä erillinen talousyksikkö. Yksityisliikkeen ja yrittäjän väliset tapahtumat tulee merkitä liiketapahtumina yksityisliikkeen kirjanpitoon. Kirjauksissa tulee käyttää yksityisliikkeen omaan pääomaan kuuluvaa yksityistiliä. Yksityisliikkeellä ei tarvitse olla omaa kassaa. Esitettyyn menettelyyn kirjanpitolautakunnalla ei ollut huomautettavaa.

Ratkaisut: KilaUusimmat Artikkelit
Katso kaikki