Suoriteperuste kauttakulkulasku-tuksessa

6.5.2011
jarmo
Jarmo Leppiniemi

Kirjanpitolautakunnalta tiedusteltiin rengasalalla toimivan yrityksen tulojen ja menojen jaksotustavan oikeellisuutta. Rengasliike teki nimissään rengaspalvelusopimuksia luottoasiakkaidensa kanssa. Se teetti kaikki rengastyöt alihankintana. Kirjanpitolautakunnan mukaan rengasliikkeelle syntyy suoriteperusteen mukainen meno silloin, kun sen asiakas vastaanottaa alihankintana suoritetun rengastyön. Vastaavasti rengasliikkeelle syntyy suoriteperusteinen tulo, kun alihankkija luovuttaa rengastyön loppuasiakkaalle. Sillä perusteella, että rengasliikkeen toiminta perustuu puhtaasti kauttalaskutukseen ja siitä kertyvään provisioon, suoriteperusteen mukaisen tulon ei voi katsoa syntyvän vasta, kun loppuasiakasta laskutetaan.

Hakija ehdotti kirjanpitolautakunnalle, että kirjausperustaksi voitaisiin ottaa juoksevassa kirjanpidossa saadut ja lähetetyt laskut, vaikkei laskutusperuste täsmällisesti vastaakaan suorite- tai maksuperustetta. Kirjanpitolautakunta katsoi, että tämä on mahdollista kahdella ehdolla. Ensinnäkin kirjanpitovelvollisen tulee varmistautua laskutusperusteen olemassaolosta. Toiseksi tilinpäätöstä laadittaessa on noudatettava tiukasti suoriteperustetta.

Ratkaisut: KilaUusimmat Artikkelit
Katso kaikki