Siirtosaamisten kirjaaminen

6.5.2011
jarmo
Jarmo Leppiniemi

Poliisilaitos pyysi lausuntoa Siirtosaamisten kirjaamisesta. Lausuntopyyntö koski asunto-osakeyhtiötä, jonka omistaman kiinteistön rakentamisessa ja remontoinnissa oli ilmennyt virheitä. Virheiden johdosta oli teetetty kuntoselvityksiä ja pyydetty asiantuntija-arvioita. Näistä yhtiölle osoitetut laskut oli merkitty Siirtosaamisiin, koska niistä haettiin korvauksia yhtiön aikaisemmalta hallinnolta kyseenalaisesti toteutettujen hankkeiden perusteella.

Kirjanpitolautakunta katsoi, että hakemuksessa esitetyn selvityksen perusteella asiantuntijapalkkiolaskut kuuluvat kirjanpitovelvolliselle ja ne tulee esittää tuloslaskelman erässä Muut hoitokulut. Jos korvausvaatimuksen menestymistä voidaan pitää todennäköisenä, korvausvaatimus on tuloutettavissa ja esitettävissä taseen erässä Muut saamiset. Siirtosaamisena tällaista saamista ei tule esittää.

Ratkaisut: KilaUusimmat Artikkelit
Katso kaikki