Sidotun rahaston esittäminen tilinpäätöksessä

23.8.2017
jarmo
Jarmo Leppiniemi

Julkisoikeudellinen säätiö tiedusteli kirjanpitolautakunnalta, tuleeko sen muodostaa saamistaan ja selostamistaan lahjoitusvaroista omakatteinen taikka sidottu rahasto sen osoittamiseksi, että varojen käyttöä on rajattu sitoumuksella lahjoittajaa kohtaan. Hakija oli varainhankintakampanjassaan sitoutunut tiettyjen lahjoitustuottojen osalta siihen, että saatuja varoja sinänsä ei käytetä – ainoastaan niiden tuotto käytetään säätiön tarkoituksen toteuttamiseen. 

Kirjanpitolautakunta vastasi hakijan kysymykseen, että hakijan kysymällä tavalla tulee menetellä. Lautakunnan mukaan velvollisuus seuraa suoraan KPA 1:6.4 §:ssä säädetystä: ”Aatteellisen yhteisön ja säätiön taseessa on ilmoitettava erikseen sellainen pääoma, jonka käyttöä on rajoitettu erityismääräyksin (sidottu rahasto). Liitetietona tulee esittää sidotun rahaston pääoman katteena olevien varojen käyttö sekä rahaston tuotot, kulut, varat ja velat samoin kuin tiedot rahaston pääomasta ja sen muutoksista, elleivät ne käy ilmi tuloslaskelmasta tai taseesta. Vastaavat tiedot on annettava myös säätiön ja sen konserniin kuuluvien yritysten ja sidotun rahaston välisten liiketoimista. Jos sidottuja rahastoja on lukuisia, saadaan edellä tässä momentissa tarkoitetut tiedot, rahastojen pääomamääriä lukuun ottamatta, esittää koostettuina tavalla, jossa olennaiset seikat käyvät ilmi koostamisesta huolimatta.”

Ratkaisut: KilaUusimmat Artikkelit
Katso kaikki