Rahoitustarkastuksen standardien uudistaminen

6.5.2011
jarmo
Jarmo Leppiniemi

Pörssiyhtiön tilinpäätöksessä tulee esittää arvopaperimarkkinalain nojalla useita tietoja ja tunnuslukuja, joita ei muilta yrityksiltä edellytetä. Kirjanpitolautakunta on antanut yleisohjeen tällaisten tietojen esittämisestä ja tunnuslukujen laskemisesta. Sittemmin arvopaperimarkkinalakia on muutettu ja asetus, jossa on säädetty mainituista tiedoista ja tunnusluvuista, on kumottu. Uusissa säännöksissä ohjeiden antaja ei enää ole kirjanpitolautakunta vaan Rahoitustarkastus.

Rahoitustarkastus pyysi lausuntoa siitä, mitä siltä edellytetyn standardin tulisi sisältää. Lausunnossaan kirjanpitolautakunta kiinnitti Rahoitustarkastuksen huomiota riittävän yksityiskohtaisten kaavojen antamistarpeeseen sekä tarpeeseen ottaa huomioon eri toimialojen erityisvaatimukset. Kirjanpitolautakunta katsoi, että yhdenmukaisen soveltamisen ja vertailukelpoisuuden varmistamiseksi ainakin tunnuslukukaavojen osalta standardin tulisi olla velvoittava eikä vain suositusluontoinen.

Rahoitustarkastus on laatinut standardiluonnokset. Valmiit standardit annettaneen vuoden 2007 aikana ja ne tulevat voimaan vuonna 2008.

Ratkaisut: KilaUusimmat Artikkelit
Katso kaikki