CTA Paikka
CTA Paikka

Rahavarojen kierrättäminen kirjanpidossa

6.5.2011
jarmo
Jarmo Leppiniemi

Esitutkintaviranomainen pyysi kirjanpitolautakunnalta lausuntoa rahavarojen kierrätystilanteessa noudatetusta kirjanpitokäsittelystä. Neljä kommandiittiyhtiötä laskutti rakennusyhtiötä urakkasuorituksista. Hakija kertoi tutkinnassa kiistatta käyneen ilmi, että tositteet olivat tosiasioita vastaamattomia. Kommandiittiyhtiöt eivät olleet todellisuudessa tehneet urakkatöitä rakennusliikkeelle. Rakennusliike oli maksanut siltä laskutetut erät.

Kirjanpitolautakunta totesi lausunnon perustuvan sille esitettyihin tietoihin; näyttökysymyksiin lautakunta ei ota kantaa. Kirjanpitolautakunta lausui, että rakennusliikkeen maksamat erät ovat rahoitustapahtumia. Ne on tullut kirjata sekä rakennusliikkeen että kommandiittiyhtiöiden kirjanpitoon. Jos ei ole kysymys kaupankäyntiin liittyvistä maksuista, kommandiittiyhtiöiden tuli esittää rakennusliikkeeltä saamansa varat taseessa toisaalta erässä Rahat ja pankkisaamiset sekä toisaalta erässä Muut velat.

Sillä perusteella, että rahojen siirtämisen peruste ei ole asianmukainen, todella suoritettuja ja vastaanotettuja maksuja ei ole mahdollista jättää merkitsemättä kirjanpitoon.

Ratkaisut: KilaUusimmat Artikkelit
Katso kaikki