Poikkeuslupa tilinpäätöksen laatimisajan pidentämiseksi

23.8.2017
jarmo
Jarmo Leppiniemi

Suomalainen osakeyhtiö haki lisäaikaa tilinpäätöksensä laatimiseen. Sen tilikausi oli kalenterivuosi. Yhtiö pyysi, että se saisi lisäaikaa tilikauden päättymisen jälkeisen toukokuun loppuun saakka. Lisäajan saamista yhtiö perusteli aliurakointisopimukseensa liittyvien korvausvaatimusten selvittämiseksi. Lisäaika mahdollistaisi hakijan mukaan riita-asian ratkaisun huomioonottamisen tilinpäätöksessä.

Kirjanpitolautakunta totesi, että hakemus on saapunut sille 30.3.2017, joten sitä voidaan pitää kirjanpitolautakunnasta annetussa asetuksessa tarkoitetulla tavalla ajoissa toimitettuna. 

Kirjanpitolautakunta katsoi hakijan esittämän tilinpäätöksen laatimiseen vaikuttavien korvausvaatimusten käsittelyn sellaiseksi KPL 8:2.2 §:ssä tarkoitetuksi erityiseksi syyksi, jonka nojalla poikkeuslupa voidaan myöntää. Näin ollen lautakunta myönsi anotun poikkeusluvan seuraavin edellytyksin: osakeyhtiölain ja tilintarkastuslain säännösten sekä hakijayhtiön yhtiöjärjestyksen mahdollisten määräysten tilintarkastuksesta ja yhtiökokouksesta tulee täyttyä.

Ratkaisut: KilaUusimmat Artikkelit
Katso kaikki