Myytyjen osaomistusasuntojen tilinpäätöskäsittelystä

6.5.2011
jarmo
Jarmo Leppiniemi

Kirjanpitolautakunta antoi lausunnon myytyjen osaomistusasuntojen tilinpäätöskäsittelystä sekä osaomistuskohteiden yhdistämisestä konsernitilinpäätökseen hankintamenomenetelmällä.

Kirjanpitolautakunta toteaa lausunnossaan muun muassa, että kun omistaja maksaa yhtiölle pääomavastiketta, pääomavastike kirjataan tavanomaisesti osakkeiden hankintamenon lisäykseksi, koska kohdeyhtiön pääoma vahvistuu vastaavalla määrällä. Myyntivoittoa ei synny, jos osakkeiden myyntihinta on osakkeiden alkuperäisen hankintamenon ja pääomavastikkeina maksettujen määrien summan suuruinen.

Osaomistusosakkeiden kaupan tuloutusajankohdan kytkeminen emoyhtiön tekemiin määräaikaislyhennyksiin ei ole hyvän kirjanpitotavan mukaista. Kauppahinnasta emoyhtiön tuotoksi kuuluu se osa, joka ylittää tytäryhtiöosakkeiden hankintamenon. Vaihto-omaisuuteen merkittyjen osakkeiden kauppahinnasta emoyhtiön tuotoksi kuuluu se osa, joka ylittää tytäryhtiön osakkeiden hankintamenon. Vaihto-omaisuuteen kuuluvien osakkeiden osalta kauppahinta kirjataan myyntituotoksi ja rahoitusarvopapereihin merkittyjen osakkeiden osalta luovutusvoitto rahoitustuotoksi.

Hankintamenomenetelmän käyttämisestä kirjanpitolautakunta totesi, ettei sillä ole asian osalta huomauttamista edellyttäen, että yhdistellyt omistukset kuuluvat kirjanpitovelvollisen konserniin ja kirjanpitovelvollisella on niistä KPL 1:5 §:n mukainen määräysvalta.

Ratkaisut: KilaUusimmat Artikkelit
Katso kaikki