Konsernin samatilikautisuus- vaatimus, poikkeuslupa

7.12.2016
jarmo
Jarmo Leppiniemi

Suomalainen osakeyhtiö haki kirjanpitolautakunnalta poikkeuslupaa KPL 6:5.1 §:ään sisältyvästä samatilikautisuuden vaatimuksesta toteuttaakseen yrityskaupan jälkeen yritysjärjestelyitä. Poikkeusluvan myötä ainoa kalenterivuodesta poikkeavan tilikauden omaava yhtiö poistuu konsernista ennen tilikauden loppua fuusion kautta.

Kirjanpitolautakunta katsoi, että yrityskaupasta johtuva väliaikainen tilikausien eriaikaisuus on sellainen erityinen syy, jonka perusteella voidaan myöntää poikkeus KPL 6:5.1 §:n samatilikautisuuden vaatimuksesta. Poikkeuksen myöntämistä eivät myöskään estä KPL 8:2.2 §:ssä tarkoitetut tilinpäätösdirektiivit.

Kirjanpitolautakunta myönsi hakijalle oikeuden poiketa kirjanpitolain konserniyhtiöitä koskevasta samatilikautisuuden vaatimuksesta siten, että oikeus päättyy 31.12.2016. Poikkeusluvan estämättä emoyhtiö ja tytäryritys ovat velvollisia noudattamaan KPL 6:5.2–3 §:n määräyksiä välitilinpäätöksen laatimisesta sekä lisätietojen antamisesta tilinpäätöksessä sellaisista tapahtumista, jotka ovat tapahtuneet tytäryrityksen ja emoyrityksen tilinpäätöspäivien välisenä aikana ja jotka ovat tärkeitä arvioitaessa tytär­yrityksen rahoitusasemaa ja tulosta.

Ratkaisut: KilaUusimmat Artikkelit
Katso kaikki