Kampanjatuotteiden luovutuksesta suoritettava arvonlisävero

21.8.2012
Avatar
Petri Salomaa

KHO katsoi ratkaisussaan kampanjatuotteiden luovutuksen matkapuhelinliittymäsopimuksen tehneelle asiakkaalle vastikkeettomaksi luovutukseksi, josta oli suoritettava veroa tavaran omaa käyttöä koskevien arvonlisäverolain (AVL) 20 §:n ja 21 §:n säännösten mukaisesti. 

A Oy, joka oli teleoperaattori, myi omissa nimissään matkapuhelinliittymiä. A Oy oli vuosina 2004 ja 2005 järjestänyt asiakashankintakampanjoita, joiden yhteydessä se oli luovuttanut liittymäsopimuksen tehneille asiakkaille erilaisia tavaroita, kuten rannetietokoneen, ministereot tai mp3-soittimen (kampanjatuote), joiden arvo ei ollut vähäinen. Tavaroita ei luovutettu asiakkaalle vielä liittymäsopimusta tehtäessä, vaan edellytyksenä niiden saamiselle oli, että liittymälle oli kertynyt tiettynä aikana laskutusta ennalta sovittu määrä ja että liittymäsopimus oli voimassa vielä, kun asiakas sai kampanjatuotteen. Edellytyksenä luovutukselle pidettiin myös sitä, että asiakkaalla ei ollut erääntyneitä matkapuhelinlaskuja maksamatta.

Koska kampanjatuotteita ei luovutettu asiakkaalle vielä liittymäsopimusta tehtäessä ja kun asiakkaan liittymän käytöstä suorittama vastike oli samansuuruinen riippumatta siitä, olivatko edellytykset kampanjatuotteen luovuttamiselle täyttyneet vai eivät, kampanjatuotteiden luovutuksia ei pidetty vastikkeellisina. Tämän vuoksi A Oy:n oli suoritettava arvonlisäveroa tavaroiden vastikkeettomasta luovuttamisesta liittymäsopimuksen tehneille asiakkaille tavaran omaa käyttöä koskevien säännösten mukaisesti.

Kommentit

Verohallinnon antaman ohjeen mukaan kylkiäisinä on lähtökohtaisesti pidetty sellaisia toisen hyödykkeen luovutuksen yhteydessä näennäisesti vastikkeettomina luovutettuja tavaroita, joiden luovutuksella pyritään myynnin edistämiseen. Verotuskäytännön perusteella kylkiäisen arvon tulisi olla suhteutettu luovutettavan tuotteen arvoon ja kylkiäisen saamisen tulisi olla mahdollista kaikille tuotteen ostaville asiakkaille. Edellä kuvattujen edellytysten täyttyessä kylkiäisten luovutuksesta ei normaalitilanteessa tule veroseuraamuksia.

KHO tulkitsi yllä käsiteltävässä ratkaisussa kylkiäisten käsitettä tiukasti. Luovutettuja kampanjatuotteita ei katsottu kylkiäisiksi huolimatta siitä, että luovutukset liittyivät kyseisen teleoperaattorin omaan verolliseen palvelumyyntiin ja muutenkin luovutuksissa oli selkeästi sellaisia elementtejä, jotka tyypillisesti liittyvät läheisesti kylkiäisiin. Tämän tulkinnan seurauksena verovelvollisten tulisi vastaavanlaisissa tilanteissa arvioida tarkasti, täyttyvätkö kylkiäisille asetetut edellytykset, vai tulisiko luovutus käsitellä sellaisena vastikkeettomana luovutuksena, josta tulee suorittaa oman käytön veroa.

Ratkaisut: arvonlisäverotusUusimmat Artikkelit
Katso kaikki