Edunvalvontatoimintaa harjoittavan yhdistyksen verovelvollisuus

7.12.2011
Avatar
Petri Salomaa

Kaupan alalla toimivan rekisteröidyn yhdistyksen ei katsottu harjoittavan toimintaansa kokonaisuudessaan AVL 1 §:n 1 momentin 1 kohdassa tarkoitetulla tavalla liiketoiminnan muodossa, eikä se näin ollen voinut hakeutua toiminnastaan kokonaisuudessaan arvonlisäverovelvolliseksi. Rekisteröidyn yhdistyksen tarkoituksena oli jäsentensä yleisten etujen ajaminen, eikä jäsenen maksamaa jäsenmaksua voitu kohdistaa tiettyyn yhdistyksen tuottamaan palveluun. Yhdistyksen toiminnan ja siitä yksittäiselle jäsenelle koituvan hyödyn välillä ei myöskään katsottu olevan välitöntä yhteyttä. Jäsenmaksu ei siten ollut vastiketta yhdistyksen jäsenelle suorittamista palveluista, eikä yhdistyksellä ollut oikeutta hakeutua tästä toiminnastaan arvonlisäverovelvolliseksi.

Erityisesti yhdistysten, jotka ovat hakeutuneet vapaaehtoisesti arvonlisäverovelvollisiksi ja käsitelleet jäsenmaksuja arvonlisäverollisina vähentäen samalla jäsentoimintaan liittyviin kuluihin sisältyvät arvonlisäverot, on hyvä päätöksen seurauksena varmistaa, että jäsentoiminta täyttää liiketoiminnalle asetetut kriteerit.
 

Ratkaisut: arvonlisäverotusUusimmat Artikkelit
Katso kaikki