CTA Paikka
CTA Paikka

Palkka-avoimuus yrityksissä tulee lisään­tymään

29.8.2023 Kuva iStock

Alkukesällä EU:ssa hyväksytyllä palkka-avoimuusdirektiivillä on tarkoitus torjua kaikenlaista palkkasyrjintää sekä poistaa sukupuolten välisiä palkkaeroja. Muutoksella halutaan varmistaa samanpalkkaisuus samanarvoisesta työstä. Työnantajalle on tulossa osoitusvelvollisuus, ettei ole rikkonut samapalkkaisuutta ja palkka-avoimuutta koskevia EU:n sääntöjä.

Muutoksen tullessa voimaan on jo työpaikkailmoituksissa tai ennen haastattelua työntekijälle ilmoitettava alkupalkka tai palkan vaihteluväli. Työsuhteessa olevalle työntekijälle tulee oikeus saada tieto siitä, millä kriteereillä palkkoja ja urakehitystä määritellään (kriteerien on oltava objektiivisia ja sukupuolineutraaleja) sekä mikä on työntekijäryhmien keskipalkkataso sukupuolen mukaan jaoteltuna.

Muutos tulee koskemaan kaikkia työnantajia. Kuitenkin säännöllinen raportointivelvollisuus kansalliselle viranomaiselle on toteutettava yrityksissä, joissa on vähintään 100 (alkuun 150) työntekijää. Mikäli yrityksessä ilmenee yli viiden prosentin palkkaero, jota ei voida perustella objektiivisilla ja sukupuolineutraaleilla kriteereillä, yritysten on tehtävä yhteistyössä työntekijöiden edustajien kanssa yhteinen palkka-arviointi. Enintään viiden prosentin perustelematon palkkaero ei aiheuta työnantajalle toimenpiteitä.

Palkkasyrjintää kokeneet työntekijät tulevat saamaan oikeuden korvaukseen. Säännöksiä rikkoneille työnantajille puolestaan voidaan määrätä sakkoja.

EU-direktiivin pohjalta valmistellaan kansallinen lainsäädäntö, jonka tulee olla voimassa viimeistään kolmen vuoden kuluttua.

NostotUusimmat Artikkelit
Katso kaikki