Ajo­piirturi­laitteisiin muutoksia kuorma- ja linja-autoissa

9.10.2023 Kuva iStock

Osana EU:n tieliikenteen liikkuvuuspakettia uudet kuorma- ja linja-autot on varustettu uusilla toisen sukupolven älykkäillä ajopiirtureilla 21.8.2023 alkaen. Siirtymäaikana liikkuvuuspakettiin liittyy useita aiheita ja päivämääriä, joista ajopiirtureihin liittyen kansainvälisessä kuljetustoiminnassa toimivat kuorma- ja linja-autot on varustettava uusilla piirtureilla riippuen ajoneuvoissa aiemmin käytetyistä laitteistoista viimeistään 18.8.2025 mennessä. Muutos on toteutettava myös kevyissä tavara-ajoneuvoissa viimeistään 1.7.2026. Ajopiirturi­sääntely koskee EU-alueella tapahtuvaa rajat ylittävää liikennettä.

Uusissa ajopiirtureissa on mahdollista ottaa käyttöön toiminto, joka mahdollistaa ajo- ja lepoaikatietojen yhdistämisen yrityksen toiminnanohjausjärjestelmiin ja käyttämisen esimerkiksi palkanlaskennassa ja kirjanpidossa. Toiminnossa on huomioitu tietosuoja-asetuksen vaatimukset.

Ajopiirtureissa oleva etävalvonta mittaa siinä olevien eri liiketunnistimien avulla kuljettua matkaa ja siihen käytettyä aikaa sekä ristiriitatilanteissa ilmoittaa tiedot DSRC-valvontaan mahdollisena manipulointiyrityksenä. Piirturi myös vahvistaa ja rekisteröi laitteen sijaintitiedon. Myös lastaus- ja purkutapahtumat voidaan syöttää laitteeseen tavara- ja linja-autoliikenteessä.

NostotUusimmat Artikkelit
Katso kaikki