CTA Paikka
CTA Paikka

Lopputentti

15.10.2008 Tiina Ruohola arvonlisäveroasiantuntija, Deloitte & Touche Oy

Arvonlisäverokoulu saatiin viime numerossa päätökseen, ja nyt on aika testata kahdeksan jakson aikana opitut tiedot lopputentissä.

Valitse seuraavista väittämistä (a–d) oikeat. Kunkin kysymyksen kohdalla voi olla useampi oikea vastaus.

1. Missä seuraavista tapauksista myyjä ei ole ALV-velvollinen Suomessa tapahtuvassa myynnistään?

 • Myyjän tilikauden liikevaihto ylittää 8 500 euroa (VÄÄRIN)
 • Myyjä on yleishyödyllinen yhteisö, joka ei harjoita tuloverolaissa tarkoitettua elinkeinotoimintaa ja joka ei ole vapaaehtoisesti hakeutunut ALV-velvolliseksi toiminnastaan (OIKEIN)
 • Myyjä on osa verovelvollisuusryhmää (VÄÄRIN)
 • Myyjä on ulkomaalainen elinkeinonharjoittaja, jolla on Suomen lisäksi omassa kotimaassaan kiinteä toimipaikka (VÄÄRIN)

2. Mitkä seuraavista väittämistä ovat oikein?

 • Palvelu on pääsäännön mukaan myyty Suomessa, mikäli ostajan kotipaikka on Suomessa (VÄÄRIN)
 • Tavara on myyty Suomessa, jos tavara on täällä, kun se luovutetaan ostajalle (OIKEIN)
 • Mikäli liikevaihto ylittää 22 500 euroa tilikauden aikana, ei yritys voi tilikauden päätyttyä saada hyväkseen alarajahuojennusta (OIKEIN)
 • Jotta myynti voisi olla liiketoiminnan muodossa harjoitettua, tulee asiakkaita olla AVL 7 §:n mukaisesti vähintään 7 (VÄÄRIN)

3. Suomalainen yritys A myy 50?000 eurolla yritys B:lle kulmahiomakoneen. Yritys B antaa vaihdossa yritys A:lle 25?000 euron arvosta potkukelkkoja ja maksaa kolmessa osassa jäljelle jäävän 25?000 euroa. Mitkä seuraavista väittämistä pitävät paikkansa?

 • Yritys A:n tulee jättää huomioimatta vaihdossa saamansa potkukelkat ja tilittää vero vain käteisenä saamastaan summasta eli 25 000 eurosta (VÄÄRIN)
 • Koska kyseessä on vaihtokauppa, yritys B:n tulee suorittaa oman käytön vero vaihdossa luovutetuista potkukelkoista (VÄÄRIN)
 • Kuvattuun liiketoimeen kuuluu kaksi myyntiä ja kummankin arvonlisäverokäsittely tulee määritellä erikseen (eli luovutuksia ei voida netottaa) (OIKEIN)
 • Kyseessä on vaihtokauppa, jota seuraa osamaksukauppa, joten yritys A ei lisää laskulle arvonlisäveroa (VÄÄRIN)

4. Mitkä seuraavista oman käytön verotusta koskevista väitteistä pitävät paikkansa?

 • Lähtökohtaisesti kaikki tavaroiden siirrot pois verollisen liiketoiminnan piiristä verotetaan omana käyttönä (OIKEIN)
 • Kylkiäisestä ei makseta erikseen oman käytön veroa, vaan kylkiäisen arvonlisäverokäsittely määräytyy pääsuoritteen myynnin liitännäisenä (OIKEIN)
 • Tavanomaisen mainoslahjan luovuttamista ei pidetä tavaran ottamisena omaan käyttöön (OIKEIN)
 • Palveluita ei voida AVL 22 §:n mukaisesti ottaa omaan käyttöön (VÄÄRIN)

5. Mitkä seuraavista palveluista ovat arvonlisäverottomia?

 • Autokoulu (VÄÄRIN)
 • Valuutanvaihto lentokentällä (OIKEIN)
 • Hammaslääkärin palvelut (OIKEIN)
 • Keihäänheittomestarin tms. urheilijan palkkio (OIKEIN)

6. Voiko kiinteistön omistaja hakeutua kiinteistön käyttö­oikeuden luovutuksesta (vuokrauksesta) verovelvolliseksi seuraavissa tilanteissa?

 • Vuokralaisena on Kela (OIKEIN)
 • Vuokralaisena on lehtimyyntiyritys, joka myy vähintään yhden kuukauden ajaksi tilattuja lehtiä (OIKEIN)
 • Vuokralaisena on verotonta vähittäispankkitoimintaa harjoittava pankki (VÄÄRIN)
 • Vuokralaisena on yksityishenkilö, joka vuokraa tilan yksityisvarastokseen (VÄÄRIN)

7. Mitkä seuraavista väittämistä pitävät paikkansa?

 • Kiinteistöosakeyhtiö A on hakeutunut arvonlisäverovelvolliseksi kiinteistön käyttöoikeuden luovutuksesta ja sen perimät vastikkeet ja vuokrat ovat verollisia. Kiinteistöosakeyhtiö perii vuokran yhteydessä myös vesimaksun. Vesimaksu tulee tällaisessa tilanteessa myös veloittaa verollisena (OIKEIN).
 • Terveydenhuoltopalvelut ja sen liitännäiset ovat aina verottomia, vaikka sidos olisi epäsuora. Esimerkiksi henkilön lääketieteelliseen kuntoon liittyvien todistusten antaminen on vapautettu verosta (VÄÄRIN).
 • Koulutukseen liittyvän oheismateriaalin luovutuksen ALV-käsittely, esimerkiksi perityt korvaukset luentomonisteista, seuraa pääsuoritteen eli koulutuksen arvonlisäverokäsittelyä (OIKEIN).
 • Rahoitusleasing eli irtaimen esineen vuokraus on esimerkki rahoitusyhtiön verottomasta toiminnasta (VÄÄRIN).

8. Mitkä seuraavista tavaroista ja/tai palveluista ovat alennetun verokannan alaisia?

 • Tarjoilutoiminta (VÄÄRIN)
 • Kirjanpidon perusteet –teos (OIKEIN)
 • Talvitakin vuoren korjauspalvelu (OIKEIN)
 • Pesulapalvelut (VÄÄRIN)

9. Mitkä seuraavista väittämistä pitävät paikkansa?

 • Veron perusteeseen luetaan sekä suoraan tavaran tai palvelun hintaan liittyvät tuet että tuet ja avustukset, jotka eivät suoranaisesti liity tavaran tai palvelun hintaan (esim. EU:lta saatavat tuet) (VÄÄRIN)
 • Marginaaliverotusmenettelyä sovelletaan ainoastaan niihin yrityksiin, joiden kaupparekisteriin merkitty toimiala on matkatoimistot (YTJ-koodi: 63301) (VÄÄRIN)
 • Luottotappio velvoittaa hyödykkeen ostajan oikaisemaan vähennetyn veron määrää samalla tavalla kuin ostajan myyjältä saama alennus (VÄÄRIN)
 • Itse valmistetusta tavarasta ei koskaan tarvitse maksaa oman käytön veroa (VÄÄRIN)

10. Saako yhtiö tehdä seuraavien tapahtumien/tilanteiden kuluista ALV-vähennykset?

 • Yhtiö A:n Helsingin konttori viettää pikkujoulujuhlat (OIKEIN)
 • Yhtiö B:n Helsingin konttorin johtoryhmä ja ansioituneet asiantuntijat pitävät kesäjuhlat (VÄÄRIN)
 • Yhtiö C:n toimitusjohtaja, talouspäällikkö ja pääkirjanpitäjä tapaavat yhtiön tilintarkistajat keskustellakseen yhtiön välitilinpäätöksestä lounaalla (OIKEIN)
 • Yhtiö D maksaa työntekijöille taksin kotoa, koska yövuoroon ei pääse millään julkisilla kulkuneuvoilla. Ehtona on, että jokaisessa taksissa on vähintään kaksi työntekijää (VÄÄRIN)

11. Mitkä seuraavista väitteistä pitävät paikkansa?

 • Mikäli ostaja tietää laskulla olevan piilevää veroa, hän voi tehdä vähennyksen laskulta (VÄÄRIN)
 • Jos yhtiö saa toisesta EU-maasta laskun, jolla on ko. maan arvonlisäveroa, suomalainen yhtiö voi vähentää sen suomalaisella valvontailmoituksellaan vähennettävänä verona (VÄÄRIN)
 • Vähäisen liiketoiminnan harjoittajilla on laajemmat vähennysoikeuden rajoitukset koskien mm. neuvottelukuluja (VÄÄRIN)
 • Henkilöautoihin liittyvät kustannukset eivät ole koskaan vähennyskelpoisia (VÄÄRIN)

12. Mitkä seuraavista väittämistä pitävät paikkansa?

 • Kiinteistön myynnistä tulee suorittaa arvonlisäveroa, jos on hakeutunut arvonlisäverovelvolliseksi kiinteistön käyttöoikeuden luovutuksesta (VÄÄRIN)
 • Mikäli kiinteistön omistaja perii verotonta vuokraa, tulee energiahyödykkeistä perittävä maksu veloittaa kuitenkin verollisena, mikäli vuokralainen on ALV-velvollinen (VÄÄRIN)
 • Jos vuokralaisen toiminta on kokonaan arvonlisäveron ulkopuolista, ei vuokranantaja voi hakeutua ko. kiinteistöstä arvonlisäverovelvolliseksi kiinteistön käyttöoikeuden luovutuksesta (OIKEIN)
 • Mikäli vuokra tai vastike peritään verollisena, vuokralainen ei voi vuokrata tiloja tai osaa tiloista eteenpäin verollisesti, ellei vuokralainen ole myös itse hakeutunut arvonlisäverovelvolliseksi kiinteistön käyttöoikeuden luovutuksesta (OIKEIN)

13. Mitkä seuraavista väittämistä ovat tosia?

 • Mikäli tiloja käytetään osittain vähennyskelvottomaan käyttöön, yhtiö ei voi vähentää mitään kuluja liittyen ko. tiloihin (VÄÄRIN)
 • Arvonlisäverolain muututtua 1.1.2008, tarkistuskausi koskien uudishanke- ja perusparannusinvestointeja muuttui 10 vuodesta 5 vuoteen (VÄÄRIN)
 • Mikäli kiinteistön käyttötarkoitus muuttuu verollisesta verottomaksi tarkistuskauden aikana, tulee verovelvollisen palauttaa kaikki tehdyt arvonlisäverovähennykset verottajalle (VÄÄRIN)
 • Käytettäessä kiinteistöä sekä verollisessa että verottomassa käytössä tulee jako vähennyskelpoiseen ja vähennyskelvottomaan osaan kiinteistöjen yleiskulujen osalta tehdä aina eri tilojen pinta-alojen perusteella (VÄÄRIN)

14. Suomalainen myyjä myy tanskalaiselle asiakkaalleen Tanskaan lanttujenkuorimalaitteen. Mitä seuraavista asiois­ta suomalaisen myyjän tulee huomioida?

 • Myyjä on aina vastuussa laskun oikeellisuudesta (OIKEIN)
 • Tanskalaisen asiakkaan ALV-tunnistetta ei tarvita laskulla, kunhan tanskalaisen asiakkaan nimi- ja osoitetiedot ovat oikein (VÄÄRIN)
 • Myyjän tulee merkitä laskulle verottomuuden peruste (OIKEIN)
 • Myyjän tulee viitata laskulla kolmikantakauppaan, mikäli tanskalaiseen asiakkaaseen on saatu kontakti alun perin ruotsalaisen sisarkonttorin kautta (VÄÄRIN)

15. Mitkä seuraavista voidaan tulkita niin sanotuksi immateriaalipalveluiksi?

 • Tilintarkastuspalvelut (OIKEIN)
 • Tietokoneen näppäimistön korjaus (VÄÄRIN)
 • Lisenssien välitys (OIKEIN)
 • Käännöspalvelut (OIKEIN)

16. Mitkä seuraavista väittämistä ovat oikein?

 • Opetus ja tieteelliset palvelut on myyty Suomessa, jos ne on suoritettu Suomessa, vaikka asiakas olisi Italiassa ALV-rekisteröity yritys (OIKEIN)
 • Irtaimeen esineeseen kohdistuva työsuoritus on immateriaalipalvelu ja sen myyntiin sovelletaan tämän vuoksi käännettyä verovelvollisuutta (VÄÄRIN)
 • Kuljetuspalveluiden myynnistä tulee rekisteröityä ALV-velvolliseksi jokaisessa maassa, jonka läpi kuljetus kulkee (VÄÄRIN)
 • Tavaran ei myynnin yhteydessä tarvitse liikkua kahden EU-maan rajojen yli, jotta myynti olisi yhteisömyynti (VÄÄRIN)

17. Mitkä seuraavista väittämistä koskien ajallista kohdistamista ovat oikein?

 • Ostojen ALV-vähennyksen voi tehdä vasta oston ajankohtaa seuraavan tilikauden aikana (VÄÄRIN)
 • Tilikauden aikana on mahdollista käyttää laskutusperustetta, mutta tilikauden lopussa ALV-kirjanpito tulee oikaista suoriteperusteiseksi (OIKEIN)
 • Ennakkomaksujen vähennys kohdistetaan aina sille kuukaudelle, jonka aikana lasku on lähetetty (VÄÄRIN)
 • Verohallituksen päätöksen mukaisesti pienin ennakkopalautuksena maksettava veron määrä on 10 000 euroa (VÄÄRIN)

18. Mitkä seuraavista väitteistä pitävät paikkansa?

 • Laskut voidaan toimittaa ostajan suostumuksella myös sähköisesti, mutta alkuperäinen lasku pitää aina lähettää postitse (VÄÄRIN)
 • Jos verovelvollinen on tehnyt virheen omaksi tappiokseen ja huomaa virheen vasta seuraavana kalenterikuukautena, verovelvollinen ei ole oikeutettu korjaamaan virhettä (VÄÄRIN)
 • Verovelvollinen voi hakea verottajalta suullista ohjausta, josta tulee lainvoimainen puhelun päätyttyä (VÄÄRIN)
 • Ennakkoratkaisu annetaan aina määräajaksi, kuitenkin enintään antamista seuraavan kalenterivuoden loppuun (OIKEIN)

19. Mitkä seuraavista väitteistä valvontailmoitusten antamisesta ovat tosia?

 • Tapauksissa, joissa verovelvollisella ei ole toimintaa, valvontailmoitus voidaan antaa useammaksi kuukaudeksi eteenpäin (OIKEIN)
 • Valvontailmoituksen tulee olla saapunut verottajalle ko. kalenterikuukautta seuraavan kuukauden 15. päivään mennessä (VÄÄRIN)
 • Nollailmoituksia ei tarvitse lähettää verottajalle (VÄÄRIN)
 • Pelkästä valvontailmoituksen myöhästymisestä ei koskaan seuraa verovelvolliselle mitään seuraamuksia (VÄÄRIN)

20. Vientimyyntiä harjoittavan yrityksen tulee huomioida joitakin seuraavista asioista, mutta mitä?

 • Vientilaskulle tulee aina lisätä merkintä ”ALV %, käännetty verovelvollisuus” (VÄÄRIN)
 • Yrityksellä tulee olla kirjanpidossaan osoitus verottomasta vientimyynnistä, esim. sähköinen tulli-ilmoitus tai ns. SAD-lomake (OIKEIN)
 • Myyjän tulee saada todistus tavaran maasta lähtemisestä, vaikka ostaja huolehtisi viennistä (OIKEIN)
 • Myyjän tulee tilittää myynnistä Suomen arvonlisävero, mikäli myyjällä ei ole varmuutta siitä, että tavarat poistuvat EU:n veroalueelta vientimyyntiin liittyen (OIKEIN)

21. Mitä seuraavista lasketaan tilikauden liikevaihtoon vähäisen liiketoiminnan rajan (8500 euroa) määrittelyssä

 • Verolliset tavaroiden ja palveluiden myynnit (OIKEIN)
 • Käyttöomaisuuskiinteistöjen myynti (VÄÄRIN)
 • Yhteisömyynnit ja vientimyynnit (OIKEIN)
 • Yhteisöhankinnat ja tuonnit (VÄÄRIN)

22. Mistä seuraavista suoritetaan Suomen valtiolle arvonlisäveroa?

 • Liiketoiminnan muodossa Suomessa tapahtuvasta tavaran ja palvelun myynnistä (OIKEIN)
 • Tavaran maahantuonnista (OIKEIN)
 • Yhteisöhankinnasta (OIKEIN)
 • Tavaran siirrosta varastointimenettelystä (OIKEIN)

23. Mitkä seuraavista väittämistä pitävät paikkansa?

 • Arvonlisävero on välillinen kulutusvero ja se on tarkoitettu vyörytettäväksi loppukäyttäjälle eli kuluttajalle (OIKEIN)
 • Suomessa on tuotantopanosten hankinnan sisältämän arvonlisäveron osalta pääsääntönä suppea vähennysoikeus (VÄÄRIN)
 • Arvonlisäverovelvolliseksi ei voi hakeutua Suomessa vapaaehtoisesti muutoin kun kiinteistön käyttöoikeuden luovuttamisesta (VÄÄRIN)
 • Arvonlisäverovelvollinen yritys voi hakeutua maksimissaan kolmeen verovelvollisuusryhmään pienentääkseen arvonlisäverotuksen hallinnollista työmäärää (VÄÄRIN)

24. Mitkä seuraavista tapahtumista katsottaisiin tavaran ottamiseksi omaan käyttöön arvonlisäverotuksessa?

 • Osakeyhtiön IT-päällikkö ottaa toimistolta uuden kannettavan tietokoneen kotiinsa pääasiallisesti esikoistyttärensä käyttöön (OIKEIN)
 • Kirvesmiesyrittäjä tekee sukulaiselleen työn laskuttaen noin kolmasosan normaalista taksastaan (VÄÄRIN)
 • Siistijäyrittäjä siivoaa illalla työajan ulkopuolella vanhan tätinsä ullakon (VÄÄRIN)
 • Yrityksen arvonlisäverollisen toiminnan loppuessa yrittäjä vie kaikki jäljelle jääneet toimistotarvikkeet kotiinsa ja jakaa ne sukulaisilleen (OIKEIN)

25. Mitkä seuraavista voidaan laskea arvonlisäverotuksessa palveluiksi?

 • Tavaraan kohdistuva työsuoritus (OIKEIN)
 • Tavaran vuokraoikeus (OIKEIN)
 • Tarjoilu (OIKEIN)
 • Velvollisuus pidättäytyä jostain teosta tai sietää tiettyä tekoa tai tilaa (OIKEIN)

26. Mitkä seuraavista väittämistä pitävät paikkansa?

 • Yhtiö A omistaa viisi kiinteistöä. Yhdessä kiinteistössä on vuokralaisena mainostoimisto, mutta kaikki muut kiinteistöt on vuokrattu lääkäriasemille. Koska terveyden- ja sairaanhoitopalveluiden myynti on arvonlisäverotonta, yhtiö A ei voi hakeutua lainkaan arvonlisäverovelvolliseksi kiinteistöjen käyttöoikeuden luovuttamisesta. (VÄÄRIN)
 • Yhtiöllä B on kiinteistössä 3 vuokralaista erillisissä liikehuoneistoissa: videovuokraamo, kampaamo ja ruokakauppa. Yhtiön tulee tehdä jokaisesta liikehuoneistosta erikseen arvonlisäverovelvolliseksi rekisteröitymisilmoitus verovirastolle, jotta yhtiö vai laskuttaa vuokrat verolla ja tehdä soveltuvat vähennykset. (VÄÄRIN)
 • Yhtiö C saa verotarkastuksessa kuulla, että laskuttaakseen yrittäjä X:lle vuokrattujen liiketilojen vuokran verolla, sen tulisi hakeutua arvonlisäverovelvolliseksi kiinteistön käyttöoikeuden luovuttamisesta. Yhtiö C voi hakeutua verovelvolliseksi kiinteistön käyttöoikeuden luovuttamisesta takautuvasti maksimissaan 3 vuotta taaksepäin (VÄÄRIN).
 • Yhtiö D omistaa kiinteistön, jossa se harjoittaa huoltamotoimintaa. Koska kyseessä on yhtiön oma kiinteistö, eikä vuokrakiinteistö, yhtiö ei voi millään tavalla tehdä mitään vähennyksiä rakennuksen perusparannuksesta (VÄÄRIN).

27. Mistä seuraavista kiinteistöjen luovutuksista suoritetaan pääsäännöstä poiketen arvonlisäveroa?

 • Messutilan tilapäinen luovuttaminen (OIKEIN)
 • Leirintäpaikkojen ja mökkien vuokraus (OIKEIN)
 • Pysäköintitoiminnassa tarkoitettu pysäköintipaikkojen luovutus (OIKEUS)
 • Yksityiskäytössä olleen kiinteistön siirto ja käyttöönotto liiketoimintaan (VÄÄRIN)

28. Mitkä seuraavista väittämistä pitävät paikkansa?

 • Mikäli yhtiö A veloittaa asentajan asennuspalkkion yhdellä laskulla, mutta tämän matka- ja majoituskulut erillisellä laskulla, yhtiö A:n tulee veloittaa matka- ja majoituskulut asiakkaalta edelleen 8 %:n verokannalla (VÄÄRIN).
 • Huolintayhtiö B maksaa yhtiö C:n puolesta maahantuontiverot ja –maksut ja veloittaa nämä tämän jälkeen yhtiö C:ltä. Huolintayhtiö B:n tulee sisällyttää maahantuontiverot ja –maksut veron perusteeseen (VÄÄRIN).
 • Kun asiakkaan ruokaostokset ylittävät kuussa 1 000 euroa, kauppias K antaa asiakkaalleen 5 euron alennuskupongin käytettäväksi seuraavan oston yhteydessä. Asiakkaan käyttäessä 5 euron alennuskupongin kauppias K voi vähentää tämän alennuksen veron perusteesta (OIKEIN).
 • Kun asianajaja H veloittaa palkkionsa lisäksi matkakulut asiakkaaltaan, hän lisää matkakulujen bruttosummaan 22 %:n arvonlisäveron laskutusvaiheessa (VÄÄRIN).

29. Mitkä seuraavista saadaan vähentää AVL 78 §:n mukaisesti veron perusteesta?

 • Ostajalle annettu, verollista myyntiä koskeva vuosi- ja vaihtoalennus, osto- ja myyntihyvitys, ylijäämänpalautus sekä muu sellainen oikaisuerä (OIKEIN)
 • Verollisena ilmoitettua myyntiä koskeva luottotappio (OIKEIN)
 • Palautetuista pakkauksista ja kuljetustarvikkeista suoritettava korvaus (OIKEIN)
 • Veron perusteesta ei saada koskaan vähentää mitään, vaan kaikki muutokset tulee tehdä tilikauden viimeisenä kuukautena oikaisemalla ostojen veroa (VÄÄRIN)

30. Yhtiö H on hankkinut aikanaan pakettiauton kokonaan vähennykseen oikeuttavaan käyttöön. Hirvikolarin jälkeen vakuutusyhtiö lunastaa vahingoittuneen auton H:lta. Mitkä seuraavista väitteistä ovat tosia?

 • ALV-rekisteriin merkitty yhtiö H joutuu suorittamaan arvonlisäveroa vahingoittuneen auton jäännösarvosta (OIKEIN)
 • Mikäli yhtiö H:n saaman vakuutuskorvauksen määrä ylittää vahingoittuneen esineen jäännösarvon, käsitellään ylittävä osuus arvonlisäverollisena vahingonkorvauksena (VÄÄRIN)
 • Yhtiö H ei tee mitään arvonlisäverokirjauksia vahingoittuneesta tavarasta (VÄÄRIN)
 • Vakuutusyhtiö ei olisi voinut lunastaa vahingoittunutta tavaraa Z, ellei sitä olisi hankittu yhtiö H:n vähennyskelpoiseen käyttöön (VÄÄRIN)

31. Meneekö ALV-vähennys seuraavissa tilanteissa oikein eli saako yhtiö tehdä ALV-vähennyksen?

 • Yhtiö osallistuu alan messuille ja on ostanut messuosastolle kahvia ja pullaa tarjottavaksi messuvieraille. Yhtiö tekee ALV-vähennyksen tarjoiluista (OIKEIN)
 • Myyntiedustaja menee asiakaspalaveriin ja parkkeeraa autonsa yksityiseen parkkihalliin. Myyntiedustaja tekee matkalaskun ja kirjanpitäjä vähentää parkkimaksun ALV:n (OIKEIN)
 • Toimitusjohtaja T lentää Vaasaan tapaamaan sisaryhtiön Ruotsista kylään tullutta toimitusjohtajaa, jolle toimitusjohtaja on luvannut esitellä kaunista suomalaista rannikkokaupunkia. Toimitusjohtaja T vuokraa auton kolmeksi päiväksi, jotta Vaasassa olisi helpompaa liikkua. Kirjanpitäjä tekee myöhemmin autonvuokrasta vähennyksen, koska matkalaskulla lukee työmatkan syynä ”Strategiapalaveri sisaryhtiön toimitusjohtajan kanssa” (VÄÄRIN)
 • Pankki järjestää avainasiakkailleen virkistysmatkan Lappiin. Agendalla on keskustelu korkojen nousuista. Kirjanpitäjä tekee ALV-vähennykset pankin työntekijöiden osuudesta matkalla (VÄÄRIN)

32. Suomessa on laaja ostojen arvonlisäveron vähennysoikeus, mutta muutamia vähennysoikeuden rajoituksia. Mihin seuraavista vähennysrajoitukset liittyvät?

 • Markkinointitarkoituksiin käytettävät tavarat kuten yrityksen logolla varustetut kynät (VÄÄRIN)
 • Verovelvollisen tai hänen henkilökuntansa asunnon ja työpaikan väliseen kuljetukseen liittyvät tavarat tai palvelut (OIKEIN)
 • Verovelvollisen tai hänen henkilökuntansa asuntona, lastentarhana, harrastustilana tai vapaa-ajanviettopaikkana käytettävä kiinteistö sekä siihen tai sen käyttöön liittyvät tavarat tai palvelut (OIKEIN)
 • Henkilöautot ja moottoripyörät sekä niihin ja niiden käyttöön liittyvät tavarat ja palvelut (OIKEIN)

33. Mitkä seuraavista luokiteltaisiin edustuskuluiksi?

 • Joululahjat tärkeimmille asiakkaille (OIKEIN)
 • Teatteri-illallinen potentiaalisille tuleville asiakkaille (OIKEIN)
 • Jälleenmyyjien matka- ja yöpymiskulut ostopäiville tultaessa (OIKEIN)
 • Messuosastolla jaettavat yrityksen nimellä varustetut pullonavaajat (VÄÄRIN)

34. Mitä kiinteistöllä tarkoitetaan arvonlisäverotuksessa?

 • Maa-aluetta (OIKEIN)
 • Rakennusta ainoastaan, jos rakennuksen omistaja omistaa myös maapohjan, jolla rakennus sijaitsee (VÄÄRIN)
 • Siiloja (OIKEIN)
 • Siltoja (OIKEIN)

35. Mitkä seuraavista kiinteistöjen käyttöoikeuden luovutuksesta arvonlisäverovelvolliseksi hakeutumista koskevista väittämistä ovat tosia?

 • Arvonlisäverovelvolliseksi kiinteistön käyttöoikeuden luovutuksesta voi hakeutua vain, mikäli koko ko. kiinteistö on kokonaisuudessaan arvonlisäverollisessa käytössä; ei riitä, että jotkin erilliset osat kiinteistöstä ovat arvonlisäverollisessa käytössä (VÄÄRIN)
 • Kiinteistön käyttöoikeuden luovutuksesta voi ns. 6 kuukauden säännön perusteella hakeutua arvonlisäverovelvolliseksi vasta 6 kuukautta kiinteistön valmistumisen jälkeen (VÄÄRIN)
 • Takautuva hakeutuminen arvonlisäverovelvolliseksi kiinteistön käyttöoikeuden luovutuksesta on aina mahdollista (VÄÄRIN)
 • Yksinomaan edustuskäytössä olevien tilojen osalta voi hakeutua arvonlisäverovelvolliseksi kiinteistön käyttöoikeuden luovutuksesta (VÄÄRIN)

36. Mitkä seuraavista tilanteista raportoidaan Suomessa yhteisöhankintoina?

 • Suomalainen yritys tuo moottorin Suomeen Venäjältä (VÄÄRIN)
 • Suomalainen yritys ostaa 50 tonnia terästä Ahvenanmaalta (VÄÄRIN)
 • Suomalainen yritys ostaa tavaraa Ruotsista Viroon, tavara kuljetetaan suomalaisen yrityksen Viron toimipaikkaan ja myyjä merkitsee laskulle suomalaisen yrityksen virolaisen ALV-tunnisteen (VÄÄRIN)
 • Suomalainen yritys ostaa konsultointipalveluita Hollannista (VÄÄRIN)

37. Voiko kiinteistön luovutus olla koskaan verollista?

 • Kyllä, kun kiinteistö myydään ulkomaalaiselle elinkeinonharjoittajalle, jolla ei ole Suomessa kiinteää toimipaikkaa (VÄÄRIN)
 • Kyllä, kiinteistön luovutus on verollista mm. silloin, kun kyse on tilapäisestä tilavuokrasta tai majoitustoiminnasta (OIKEIN)
 • Ei, kiinteistön luovutus on aina verotonta (VÄÄRIN)
 • Kyllä, kiinteistön luovutus voi tietyin edellytyksin olla verollista, kun kiinteistön omistaja on hakeutunut arvonlisäverovelvolliseksi kiinteistön käyttöoikeuden luovutuksesta (OIKEIN)

38. Minkä seuraavista asioista tulee laskumerkintävaatimusten mukaisesti olla verollista myyntiä koskevalla laskulla?

 • Verokanta (OIKEIN)
 • Myyjän ja ostajan nimi ja osoite (OIKEIN)
 • Suoritettavan veron määrä ostajan kotivaltion valuutassa (VÄÄRIN)
 • Arvonlisäverotunniste, jolla elinkeinonharjoittaja on myynyt tavarat tai palvelut (OIKEIN)

39. Mihin seuraavista laskuista soveltuvat kevennetyt laskumerkintävaatimukset?

 • Bussilippu Kuopiosta Tornioon (OIKEIN)
 • Kirjakaupan kassakuitti kopiopaperin ostosta (OIKEIN)
 • 349 euron hotellilasku (VÄÄRIN)
 • Parkkiautomaatin kuitti (OIKEIN)
ArvonlisäverokouluUusimmat Artikkelit
Katso kaikki