Maailmassa monta on ihmeellistä asiaa, se hämmästyttää kummastuttaa pientä kulkijaa

18.8.2003
pauli
Pauli Vahtera

EU parlamentti on hyväksynyt tilinpäätösdirektiivien muutosesityksen. Hankkeen myötä direktiivit harmonisoidaan yhteensopiviksi vuonna 2005 käyttöön otettavien IAS-tilinpäätösstandardien kanssa. Direktiivimuutos koskee EU:n alueella toimivia viittä miljoonaa listaamatonta yhtiötä. Se laajentaa mm. toimintakertomusten sisältöä ympäristö- ja henkilöstöasioihin.

Päätinpä siis tehdä Pauli Vahtera Oy:stä IAS tilinpäätöksen per 31.12.2002, jotta saan vertailutiedot monelta vuodelta kun laki tulee voimaan.

Ympäristöraportti

Pauli Vahtera Oy:llä on käytöstä poistettuja tietokoneita 9 kpl ja lisäksi monta kassillista diskettejä. Näiden ongelmajätteiden hävittäminen tulee aiheuttamaan yhtiölle kustannuksia, joita vähentää alkuperäisen Mac-tietokoneen 1985 museointi.

Kirjanpitotositteita on 7 vuodelta 5 mapillista ja muuta paperilla olevaa kirjanpitoaineistoa vajaa kuutio. Ympäristö säästyy, kun yhtiössä siirryttiin vuonna 2001 paperittomaan kirjanpitoon. Vanhat paperit pitäisi viedä paperinkeräyksen silppurilinjalle tuhottavaksi sitä mukaa kun vanhenemissäännöt sen mahdollistavat. Paperiarkistot aiheuttavat altistuksen pölyallergialle, joka voi vaikeuttaa yhtiön henkilökunnan toimintaa. Papereita ei ole vakuutettu, eikä niistä ole otettu kopioita, joten tulipalon sattuessa yhtiö saattaisi joutua arvioverotuksen kohteeksi.

Vahtera on käyttänyt työmatkoihinsa omaa autoa, jonka kulutus on 7,7 litraa 100 km:llä 95-bensiiniä. Auton pakokaasumittaus läpäisi katsastuksen. Siirtyminen julkisten kulkuvälineiden käyttöön pienentäisi ympäristöhaittoja, mutta samalla vähentäisi laskutettavien työtuntien määrää. Yhteiskunnallisesti tämä vähentäisi verotulojen määrää.

Yhtiö käyttää kierrätyspaperista tehtyjä kirjekuoria. Kuoria menee sähköisen tiedonsiirron takia vähän, mutta 20 euron vuosikustannuksesta 10 euroa on ympäristönhoitokulua, koska kierrätyspaperin osuus kuoren materiaalista on puolet.

Henkilöstöraportti

Vahtera ei tilikauden aikana ehtinyt pitää kesälomaa, mutta piti kuitenkin pidennettyjä viikonloppuja mökillään. Tilinpäätöksen jälkeen hän keväällä sairastui flunssaan, jonka takia työt ovat rästissä.

Pakolliseen tilintarkastajakoulutukseen henkilökunta ei ole osallistunut, mutta luentoja on käyty pitämässä. Henkilökunnan keski-ikä on 53,3 vuotta (vertailutieto 52,3 vuotta). Neitsyen tähtimerkin aikoihin keski-ikään tulee 1 vuosi lisää. Henkilökunnasta 100 % (100%) on kansakoulun loppuun käyneitä. Henkilökunta pystyy pitämään luentoja englannin kielellä ja viittomakielellä, mutta ruotsi ei oikein luonnistu. Tämä heikentää yhtiön mahdollisuutta saada ruotsinkielisiä asiakkaita. Balance Score Card-mittaristossa oli tarkoitus nostaa henkilökunnan englannin kielen taitoa 0,1 pistettä, mutta BSC-koulutusta ei enää saa, koska kaikki konsultit ovat siirtyneet IAS-konsulteiksi.

Henkilökunnan vapaa-ajan viettoa on tuettu järjestämällä rakkausrunojen kirjoitusiltoja, jota varten on annettu käyttää yhtiön omistamaa tietokonetta.

Tilinpäätöksen liitetiedot

Tilinpäätöksen osoittama voitto IAS sääntöjen mukaan laskettuna on 80 euroa pienempi, koska käytöstä jo kokonaan poistetun Quadra tietokoneen käypä arvo on 20 euroa ja PC tietokoneen arvo 200 euroa. Vanhojen tietokoneiden hävittämisestä tulee 300 euron kustannukset, jotka IAS-tilinpäätöksessä on kirjattu kuluksi.

Yhtiö on ajatellut hankkia kirjavarastotilaa uuden kirjan painatuksen varastointia varten. Tämän varastotilan hankintahinta on 1000 euroa. Ottaen huomioon, että korkokanta 7 vuoden päästä tullee olemaan 2% nykyistä korkeampi, riskipreemio on 1,1, inflaatio keskimäärin 2,8 % vuodessa, dollarin kurssi suhteessa euroon on +-, varastotilasta on ylitarjontaa vuonna 2010, sähköisten verkkokirjojen tilakustannukset ovat 0,0001 senttiä per sivu ja EU:ssa pidetään presidentin vaalit, tilan laskennallinen käypä arvo tulisi olemaan 327,18 euroa kirjanpidossa.

Tilinpäätökseen sisältyy 1.590 euron konsultointimenot, jotka on maksettu IAS-sääntöihin perehdyttämisestä ja käypien arvojen arvioinnista. IAS tilinpäätöksen laatimisesta maksettiin 1500 euroa ylimääräistä. Lisäksi on ostettu 2100 sivuinen IAS kirja 128 eurolla. Henkilökunta on osallistunut seuraaviin päiväkursseihin: IAS 4 sitä, IAS 23 sun, IAS 102 tätä, IAS standardien perusteet ja Siirtyminen IAS tilinpäätöksiin. Tästä on aiheutunut 4750 euron koulutuskustannukset. Kirja ja koulutusmenot on aktivoitu tuotekehitysmenoihin, koska saatuja tietoja aiotaan käyttää konsultointiin kun IAS tulee koskemaan myös listaamattomia yhtiöitä.

Eläkekulut ovat tilinpäätöksessä liian pienet, koska ne on lainsäädännössä määrätty liian alhaisiksi. Tästä aiheutuvaa eläkemaksuvelkaa ei kuitenkaan ole kirjattu pakolliseksi varaukseksi, koska henkilökunta uskoo, että Suomen eläkejärjestelmä romahtaa 10-20 vuoden kuluessa, eikä luvattuja eläkkeitä voida maksaa. Henkilökunta on vapaa-aikanaan opiskellut sienien tuntemusta ja talviverkkokalastusta, mikä antaa riittävän eläketurvan aikanaan.

Rahavirtalaskelma IAS:n mukaan

Tilikauden voitto, Liiketoimet, joihin ei liity maksutapahtumaa, Vaihto-omaisuuden muutos, Osto- ja muiden velkojen muutos, Tytäryritysten hankinta vähennettynä hankintahetken rahavaroilla, Sijoitusten käyvän arvon muutosten vaikutus… Suomen kieltä nuo kaikki termit ovat, mutta koska tilinpäätöksen laatija ei ymmärrä, mitä tekemistä kaikella on kassan laskennassa, jätettiin rahavirtalaskelma tekemättä.

Tämä tilinpäätös on laadittu puutteellisesti, koska tilinpäätöksen laatija nukahti IAS sivun 1478 kohdalla.

Tilintarkastajan lausunto

Maailmassa monta on ihmeellistä asiaa. Onneksi nämä kaikki ihmeelliset ja välttämättömät asiat tulevat pikku hiljaa osaksi tilinpäätösinformaatiota. Seuraavaksi tulevat raportit eläkemaksujen riittävyydestä, työssä jaksamisesta, työpaikalla syntyneistä ihmissuhteista, pörssiyhtiön johdon ahneudesta ja kasvihuoneilmiön vaikutuksista tilinpäätökseen. Yhteiskunnallinen tilinpäätös tulee takaisin.

IAS siis tulee hivuttamalla myös muille kuin pörssiyhtiöille. Direktiivissä kai annetaan pienyrityksille helpotuksia. Sen jälkeen tilinpäätökset eivät ole IASn mukaan laadittuja. Miksi siis tällaista muutosta ylipäätään ajetaan? Onko tilinpäätössäännöksiä todella muutettava muutaman vuoden välein, kun vanhojakaan säännöksiä ei vielä kunnolla hallita. Kuka sanoisi, ettei keisarilla ole vaatteita?

Ja mikä surullisinta. Kun kaikki aikamme menee tällaisten turhanaikaisten selvittelyjen tekemiseen, on mahdollisuutemme aidosti palvella asiakkaitamme yhä heikommat, jotta voitaisiin varmistaa, että on yleensä raportoitavaa jatkossa. IAS uudistus onkin osa EUn yrittäjyysohjelmaa, jolla varmistetaan yritysten kurittaminen niin, että yrittäjien määrä edelleen laskee.

NäkökulmiaUusimmat Artikkelit
Katso kaikki