Paikallinen sopiminen vaatii osaamista

12.1.2023
Janne Fredman
Janne Fredman johtava asiantuntija, Taloushallintoliitto

Paikallinen sopiminen lisääntyy ja hyvä niin. Maailmanmeno on käymässä yhä turbulentimmaksi ja paikallisella sopimisella voidaan vastata joustavammin toimiala- ja yritystason haasteisiin ja mahdollisuuksiin.

Paikallisessa sopimisessa on törmätty myös haasteisiin. Yrityksissä ei aina tiedetä, mistä voidaan paikallisesti sopia tai mitä kannattaa sopia. Kun työehdoista on aiemmin sovittu pitkälti liittotasolla, on voitu nojata pienen asiantuntijajoukon osaamiseen. Yrityksille on riittänyt yleensä se, että on ymmärretty, mitä on sovittu ja miten sopimus pitää tulkita. Kun on nojattu suoraan työehtosopimuksessa sovittuihin ehtoihin, on myös työaika- ja palkkaohjelmistoissa voitu yleensä soveltaa valmiita toimintamalleja. Sujuva paikallinen sopiminen edellyttää, että tarvittava asiantuntemus lainsäädännön suomista mahdollisuuksista ja käytännön asettamista reunaehdoista on käytössä liittojen lisäksi koko yrityskentällä.

Työlainsäädäntö luo puitteet työehdoista sopimisille. Se sisältää pakottavia säädöksiä, joista ei voi sopia toisin. Osasta ehtoja työlainsäädäntö antaa mahdollisuuden sopia työehtosopimuksissa. Paikallinen sopiminen taas on mahdollista pääsääntöisesti vain työnantajaliittojen jäsenille niissä tapauksissa, joissa työehtosopimus mahdollistaa sen.

Eräillä aloilla ei sovita lainkaan työehtosopimuksia, vaan ehdoista sovitaan yritystasolla työlainsäädännön antamissa puitteissa. Lisäksi työnantaja voi myös yksipuolisesti tarjota työntekijöille työlainsäädäntöä tai työehtosopimuksia parempia etuja. Tällöin ei varsinaisesti ole kyse paikallisesta sopimisesta. Asiakokonaisuus ei siis ole mitenkään helposti sulateltava varsinkaan pk-yritykselle, jolla ei välttämättä ole mahdollisuutta ostaa apua työoikeuden asiantuntijoilta.

Avun tarve yrityksissä voidaan tiivistää kahteen teemaan.

Mistä voidaan sopia paikallisesti?

Tämä asia tulee selvittää ensin. Pohdintaan tarvitaan yleensä työoikeudellista teoriaosaamista ja käytännön kokemusta. Ensisijaisesti avun ainakin pienemmille yrityksille pitäisi löytyä työnantajaliitoista, jos yritys on liiton jäsen. Suuremmissa yrityksissä on jo omaa osaamista ja mahdollisuus ostaa neuvontaa työoikeuteen erikoistuneilta juristeilta.

Mistä ja miten kannattaa sopia?

Kun on sisäistetty lainsäädännön reunaehdot sopimiselle, voidaan miettiä asiaa käytännöllisestä näkökulmasta. Mistä ja miten kannattaa sopia? Välittömien kustannusvaikutusten ohella tulee miettiä, miten, millä aikataululla ja millä kustannuksilla asia on jalkautettavissa ohjelmistoihin ja prosesseihin. Helpointa ja varminta on noudattaa mahdollisimman pitkälti jo aiemmin käytössä olleita periaatteita ja toimintamalleja.

Paikallista sopimista valmistelevan yrityksen kannattaa olla juridiset reunaehdot varmistettuaan hyvissä ajoin yhteydessä omaan tilitoimistoon tai ohjelmistotoimittajaan ja varmistaa, että paikallisten neuvottelujen kohteena olevat asiat voidaan saattaa tuotantoon tavoiteaikataulussa ja kohtuullisilla kustannuksilla. Osassa palkka- ja työaikaohjelmistoja on valmiina monipuoliset mahdollisuudet erilaisiin työaika- ja palkkamalleihin, tai osaava palkanlaskija osaa tehdä tarvittavat muokkaukset itse. Osassa muutokset pitää tilata ohjelmistotalon konsultilta. Osassa ohjelmistoja muutokset eivät hoidu edes rahalla.

PääkirjoitusUusimmat Artikkelit
Katso kaikki