Pääomalainan ongelmat korjattava

27.5.2014
Juha Ahvenniemi
Juha Ahvenniemi

Kun kauppaa käydään maiden rajojen yli, voi kansallinen lainsäädäntömme aiheuttaa turhia, ikäviä yllätyksiä suomalaisille yrityksille. Ikävät esimerkit liittyvät pääomalainaan.

Suomalaiselle ulkomaankauppaa käyvälle yritykselle pääomalaina taseessa voi osoittautua ongelmalliseksi. Yritys menetti noin 2,5 miljoonan euron kaupan, koska yritys tulkittiin selvitystilassa olevaksi ja oman pääoman menettäneeksi. Yrityksellä oli merkittävä SITRAn myöntämä pääomalaina. SITRA pyrki perustelemaan pääomalainan luonnetta ulkomaiselle yhtiölle, millä ei kuitenkaan ollut toivottua vaikutusta.

Toisessa tapauksessa suomalainen yritys harjoitti tuontia. Yrityksen ulkomaiset päämiehet tarkastivat ostajan luotettavuutta. Kaupparekisterissä olevien tilinpäätöstietojen perusteella myyjät siirsivät asiakkaan luokkaan, jossa vaadittiin ennakkomaksua, koska ilman pääomalainan huomiointia omassa pääomassa oli oma pääoma menetetty. Maksuehtojen muutoksesta aiheutui yritykselle kassakriisi.

Suomalaiset yritykset kärsivät oman lainsäädäntömme vuoksi ulkomaankauppaa tehdessään. Kysymys kuuluu: miksi ihmeessä itse aiheuttaisimme tällaista, kun taloudessamme on muutoinkin suuria ongelmia?

Eikö meidän pitäisi tehdä kaikkemme, jotta suomalainen yritystoiminta pärjäisi kovassa kansainvälisessä kilpailussa näinä vaikeina aikoina, varsinkin kun asian hoitaminen on omissa käsissämme? Tässä on hyvä esimerkki siitä, ettei lainsäätäjämme osaa eikä pysty aina ennakoimaan käytännön elämässä eteen tulevia tilanteita.

Nyt kun kirjanpitolain uudistustyö on meneillään, olisi tässä yhteydessä syytä korjata tämä syntynyt ongelma. Teknisesti asia olisi hoidettavissa kirjanpitolainsäädännössä taseen oman pääoman eriä uudelleen tarkastelemalla. Olennaisinta olisi saada tilanne korjattua juuttumatta juridiseen knoppologiaan.

Tärkeintä olisi nyt saada muutos pääomalainan käsittelyyn tavalla, joka poistaisi erittäin kiusallisen kotoperäisen yrityksiä haittaavan ongelman; kukapa ei haluaisi tätä asiaa korjattavan varsinkin, kun sen toteuttaminen voidaan tehdä yksinkertaisin lainsäädäntötoimenpitein.

Toivotaan Taloushallintoliiton ja Suomen Yrittäjien asiaa koskevalle aloitteelle menestystä.
 

Juha Ahvenniemi
juha.ahvenniemi@taloushallintoliitto.fi

PääkirjoitusUusimmat Artikkelit
Katso kaikki