CTA Paikka
CTA Paikka

Mikään ei kasva ikuisesti – paitsi hallinnollinen taakka

25.8.2023
Janne Fredman
Janne Fredman johtava asiantuntija, Taloushallintoliitto

Hiljattain saimme lukea, että apulaistietosuojavaltuutettu antoi Ilmatieteen laitokselle huomautuksen henkilötietojen siirtämisestä Yhdysvaltoihin. Ilmatieteen laitos ei ollut määritellyt tai soveltanut lainmukaista henkilötietojen siirtoperustetta Google Analytics – ja reCAPTCHA-palveluiden käytössä. Google Analytics -palvelua käytettiin Ilmatieteen laitoksella verkkosivuston kävijämäärän seurantaan.  ReCAPTCHA-tunnistusta puolestaan käytettiin verkkopalvelun palautelomakkeen yhteydessä erottamaan, onko sivuston palautteen lähettäjä ihminen vai botti. Näitä palveluja tai vastaavia on käytössä lukemattomien yritysten verkkopalveluissa. Tietomurtojen tai henkilötietojen epäasiallisen käytön ehkäisy ei viranomaiselle nykyisillä laintulkinnoilla riitä, vaan moitteille löytyy taatusti aihetta, kun riittävästi pöyhitään.

Työlainsäädännön uudistuksista eli tiukennuksista olette saaneet lukea tämän lehden sivuilta käytännössä joka numerosta. Mainitsen tässä muutaman. Yhdenvertaisuuslain muutos velvoittaa työnantajan puuttumaan myös ihmisryhmään kohdistuvaan häirintään. Työturvallisuuslain mukaan työnantajan on otettava osana huolehtimisvelvollisuuttaan nyt huomioon myös se, että työntekijän henkilökohtaiset edellytykset voivat vaatia yksilöllisiä työsuojelutoimenpiteitä. Työaikalain mukaan vaihtelevan työajan sopimuksissa työnantajan on nykyisin arvioitava myös ne viikonpäivät ja kellonajat, jolloin työntekijälle todennäköisesti tarjottaisiin työtä. Perusteltuja tavoitteita toki näidenkin muutosten taustalta varmasti löytyy.

Yhä tiukentuva rahanpesulaki asettaa esimerkiksi tilitoimistoille ja kiinteistövälittäjille tiukkoja velvoitteita. Lainsäädännössä vaatimukset on esitetty jokseenkin vaikeaselkoisesti, joten hyvälläkin tahdolla velvoitteet voivat jäädä osin hoitamatta. Lisääntyvä valvonta ja huomattavat seuraamusmaksut ohjaavat ottamaan nämäkin velvoitteet riittävällä vakavuudella.

Ja juuri tätä pääkirjoitusta kirjoittaessani sain meiliini STT:n tiedotteen Euroopan parlamentin kannasta valmistelussa olevaan yritysvastuudirektiiviin. “Toteutuessaan EU:n yritysvastuulaki asettaa yrityksille velvoitteen tunnistaa toimintaansa liittyvät riskit ympäristön ja ihmisoikeuksien kannalta, ehkäistä näiden riskien toteutumista sekä lieventää mahdollisia toiminnasta aiheutuvia haittoja. Velvollisuutensa laiminlyövä yritys voi joutua korvausvastuuseen.” Lisää hallinnollista taakkaa on siis odotettavissa!

Lisääntyvillä velvoitteilla ja osaamisvaatimuksilla on monenlaisia vaikutuksia yrityksille ja niitä palveleville tilitoimistoille. Positiivinen ihminen ajattelee, että muutokset tarjoavat tilitoimistoille uusia mahdollisuuksia asiakkaiden palveluun ja liiketoimintaan. Minun kaltaiseni synkistelijä näkee näissä tilitoimistojen toimintaan kaiken muun kiireen ja työvoimapulan keskellä iskeviä lisävelvoitteita.

Me Taloushallintoliitossa yritämme parhaamme mukaan olla tilitoimistojen tukena, oli kyse sitten velvoitteiden mahdollistaman uuden liiketoiminnan kehittämisestä tai silkasta selviytymistaistelusta. Syksyksi olemme tekemässä jäsenillemme maksutonta verkkokoulutusta rahanpesuvelvoitteista selviämiseen. Liiton jäsenneuvonnassa neuvomme kykymme mukaan, vaikka juridiikan tai tietotekniikan asiantuntijoita emme olekaan.

Vahva uskoni kuitenkin on, että lisääntyvät velvoitteet vaativat yhä enemmän erityisosaamista, oli sitten kyse tilitoimiston oman toiminnan säännöstenmukaisuudesta tai asiakkaiden tukemisesta. Liiton hallituksen kanssa suunnittelemme näihinkin osaamistarpeisiin vastaavan asiantuntijaverkoston kokoamista tilitoimistoja ja niiden asiakkaita palvelemaan. Tilitoimistot ja niiden asiakaskunta on houkutteleva asiakaskohderyhmä parhaille asiantuntijoille. Tavoitteemme on auttaa tilitoimistoja ja erityisalojen asiantuntijoita löytämään toisensa, kun kehitysmahdollisuus pilkottaa tai navetta palaa.

PääkirjoitusUusimmat Artikkelit
Katso kaikki