Kumppanikolumni Kaupallinen yhteistyö: Netbaron Solutions Oy

NetBaron helpottaa tilinpäätöskiireitä

28.11.2021
Juho Posti myyntipäällikkö, Netbaron Solutions Oy

Automatisoinnilla tehokkuutta tilinpäätökseen

NetBaronissa on valmis, muokattava tilinpäätösmalli. Malli on liitetietoineen kopioitavissa asiakkaalta toiselle. Tilinpäätös voidaan aloittaa joko tilitoimiston omasta pohjasta, asiakkaan tai jopa toisen asiakkaan aiemmasta tilinpäätöksestä.

Uudistettuun tase-erittelyyn määritykset jo kirjausvaiheessa

Uudistetussa tase-erittelyssä on mahdollista määritellä tietojen esitystapa jo kirjausvaiheessa, jolloin tase-erittelyt muodostuvat valmiiksi oikein. Esimerkiksi kuukausittaiset poistot voidaan halutessa asettaa laskettavaksi yhteen samalle erittelyriville, tai pysyvien vastaavien muutokset tilikaudella voidaan nostaa omaksi rivikseen. Ohjelma myös järjestelee ja laskee yhteen automaattisesti erittelytiedot seuraavan vuoden tase-erittelyjä varten.

Monien mahdollisuuksien jaksotustyökalu

Jaksotustyökalulla voidaan laskujen lisäksi jaksottaa myös tiliotteiden ja muistiotositteiden vientirivejä. Kirjaukset on mahdollista jaksottaa useammalle tilikaudelle kuukausi- tai päivätarkkuudella. Raportilla näkyvät kullakin taseen tilillä olevat avoimet jaksotussummat.

Veroilmoitusten laatiminen ja lähetys

Veroilmoituksen tiedot haetaan kirjanpidosta ja osakkaiden tiedot edellisen vuoden veroilmoitukselta. Veroilmoituksen tietoja voidaan muokata NetBaronissa ja lähettää sieltä liitteineen ja liitetiedostoineen suoraan verottajalle.

NetBaron helpottaa tilinpäätöskiireitä

Joustavuutta tilintarkastustyökalulla

NetBaron-tilintarkastustyökalu soveltuu sekä sisäiseen että lakisääteisen tilintarkastukseen. Aktiivista tilitarkastusta voidaan tehdä koko tilikauden ajan.

Tilintarkastajan on mahdollista tarkastaa tositteita ja tapahtumia ajasta ja paikasta riippumatta. Aktiivista tilintarkastusta tehdessään tilintarkastaja voi halutessaan merkitä jokaisen tarkastamansa tositteen tarkistetuksi sekä lisätä tositekohtaisen tarkastuslausunnon. Näin jäljitettävyys ja tarkastuksen seuranta on vaivatonta ja aukotonta.

NetBaron on myös tilitoimiston toiminnanohjausjärjestelmä

NetBaron on täysiverinen kirjanpito- ja palkkaohjelmisto, mutta se on myös tilitoimiston toiminnanohjausjärjestelmä. Tehokas ajankäyttö ja tietojen hallinta parantavat kannattavuutta ja vapauttavat aikaa esimerkiksi asiantuntijatehtäviin.

Tilitoimistoon ei tarvitse hankkia toiminnanohjaukseen mitään erillistä järjestelmää, sillä NetBaronissa on myös toiminnanohjausjärjestelmä. Sen avulla voidaan huolehtia mm. työn tehokkaasta resursoinnista kohdistamalla ja aikatauluttamalla asiakastyöt toimiston sisäisesti, automatisoida toistuvia työtehtäviä sekä jakaa asiakaskohtaisia työohjeita tuotekortteineen.

Moniyritys kokoaa asiakkaat yhteen näkymään

Erityisesti tilitoimistoille suunniteltu NetBaron Moniyritys-käyttöliittymässä asiakkaiden tietoja käsitellään helposti. Tiedot ovat turvassa asiakaskohtaisissa tietokannoissa palvelimilla, jotka sijaitsevat suomalaisissa konesaleissa (käytettävyys on 24/7).

Moniyritys on tilitoimistoille myös työnohjauksen työkalu. Tehtäviä ja asiakasaineistoja koskevat muistutukset ja varoitukset näkyvät sovelluksen etusivulla, joten tilitoimistossa ollaan aina tilanteen tasalla. Moniyrityksen etusivulta näkee nopeasti ajankohtaisen listauksen toimista, joita asiakasyrityksissä vaaditaan. Käyttäjä voi itse räätälöidä, mitä tietoja ja muistutuksia haluaa etusivulla nähdä.

Jo sadat kirjanpitäjät ympäri Suomen käyttävät NetBaronia, tutustu referensseihin ja lue lisää NetBaronista.

KumppanikolumniUusimmat Artikkelit
Katso kaikki