Kumppanikolumni Kaupallinen yhteistyö: Heeros Oyj

Heeros Kirjanpito saa kiitosta Tikon-käyttäjiltä

Selainpohjaiset taloushallinnon ohjelmistot ovat mahdollistaneet monelle tilitoimistolle työn jatkumisen vaivatta, myös näinä poikkeuksellisina aikoina. Useaa tilitoimistoyrittäjää puhuttaa nyt myös edessä oleva taloushallinnon ohjelmistovaihdos.
7.5.2020
Sari Eronen Customer Success Manager, Heeros Oyj

Tilitoimistojen kevät on tänä vuonna ollut taatusti tavallisuudesta poikkeava. Tuttujen tilinpäätöskiireiden lisäksi on selvitetty asiakasyritysten kanssa erilaisia tukimahdollisuuksia, tehty kassaennusteita, lomautusilmoituksia sekä siinä ohessa järjestetty oman toimiston kirjanpitäjille etätyömahdollisuudet hyvinkin nopealla aikataululla. Onneksi selainpohjaiset taloushallinnon ohjelmistot ovat mahdollistaneet monelle tilitoimistolle työn jatkumisen vaivatta, myös näinä poikkeuksellisina aikoina.

Ohjelmiston tulee palvella tilitoimistoasiakkaiden erilaisia tarpeita

Useaa tilitoimistoyrittäjää puhuttaa nyt myös edessä oleva taloushallinnon ohjelmistovaihdos. Mitä hankkia vuosia palvelleen Tikonin tilalle? Millainen ratkaisu pitää tilitoimiston kilpailussa mukana, mutta samalla mahdollistaa yksilöllisen ja asiakkaalle parhaiten sopivan palvelumallin? Kuinka myös pitkäaikaista, perinteitä arvostavaa asiakasta voidaan palvella tuttuun tapaan, juuri kuten yhdessä on sovittu?

Tilitoimiston asiakkaista osa on jo ehkä mukana digitaalisessa palvelussa tai ainakin valmiita ja halukkaita siihen siirtymään. Osalle asiakkaista taasen perinteisempi palvelumalli, joka koostuu tehokkaasti hoidetusta pääkirjanpidosta, ilman sen kummempia kiemuroita, on paras ratkaisu. Tällöin ohjelmistovalinnassa nousee merkitykselliseksi se, kuinka kustannustehokkaasti myös perinteinen ”mappiasiakas” pystytään järjestelmässä hoitamaan, miten tehokkaasti kuukausittainen kirjanpito tuotetaan ja kuinka vaivattomasti se kääntyy tilinpäätöksen vaatimaan muotoon.

Helppokäyttöinen Heeros saa kiitosta Tikon-käyttäjiltä

Olemme saaneet Tikon-käyttäjiltä kiitosta muun muassa Heeros Kirjanpidon tapahtumien tehokkaasta ja tutunomaisesta käsittelystä, laskureskontran hyödyntämisestä tase-erittelyjen laatimisessa sekä valmiista tilinpäätösmallista. Lisäksi on koettu, että sähköinen tiliote tositteena nopeuttaa entisestään tapahtumien käsittelyä. Osalle Tikon-vaihtajista taas juuri automaattivientien mahdollistamat vyörytykset ja välitilinpäätöstasoinen raportointi ovat olleet ohjelmistovalinnassa avainasemassa.

Tilitoimiston tulee itse pystyä hinnoittelemaan palvelunsa

Mielestämme ohjelmistokustannusten tulee joustaa asiakkuuksien mukaan. Hinnoittelussa tulee huomioida mappiasiakkaat, tinkimättä kuitenkaan tehokkuutta tuovista ohjelmisto-ominaisuuksista. Myös asiakkaan palvelun laajennukset pitää pystyä tekemään vaiheittain, jolloin maksetaan vain siitä mitä käytetään. On tärkeää, että tilitoimisto pystyy hinnoittelemaan palvelunsa siten, että kate jää tilitoimistolle. Tämä takaa kannattavan kasvun mahdollisuudet.

KumppanikolumniUusimmat Artikkelit
Katso kaikki