CTA Paikka
CTA Paikka

XBRL Global Ledger – mikä se on ja miten se liittyy TALTIO-hankkeeseen?

XBRL Global Ledger (XBRL GL) on kansainvälinen standardi liiketapahtumien tietosisällölle, joka mahdollistaa täysin uuden tavan toimia erityisesti taloushallinnon saralla. Käytännössä XBRL GL on tietuekuvaus (XML-skeema), joka harmonisoi ja vakioi tietoformaatin sekä rakenteen sisältöineen, minkä mukaisesti liiketapahtumien tiedot tulee esittää.
28.2.2019 Elina Koskentalo

Suuri oivallus standardissa on se, ettei se itsessään ota kantaa siihen, minkälainen liiketapahtuma on kyseessä, vaan sen sijaan tarjotaan menettelytapa tunnistaa kaikki liiketapahtumat sekä esittää näistä joukko vakioituja tietoja, kuten esimerkiksi:

• Tositetiedot
• Tapahtuman yleistiedot
• Tapahtumaan liittyvät viennit:

o Tiliöintitiedot
o Hintatiedot
o Osapuolitiedot
o Tuotetiedot
o Määrätiedot
o Verotiedot
o Alkuperätositteen tiedot

Tavoitteellisesti XBRL GL saadaan vakioitua tietuekuvaukseksi kaikkien ERP- tai taloushallinnon järjestelmien sisään- tai ulosviennin rajapinnassa. Yhteentoimivat rajapinnat mahdollistavat aivan uuden tavan hyödyntää erilaisia sovelluksia liiketoiminnassa, helpottaa eri järjestelmien yhteentoimivuutta ja järjestelmävaihtoa ylipäätään. Standardoitu tiedon esitystapa mahdollistaa myös erinäisiä hyötyjä tilintarkastuksessa sekä viranomaisraportoinnissa.

XBRL GL-standardin toimivuus on todennettu pilottihankkeessa, joka toteutettiin yhteistyössä Fennoan, KPMG:n sekä Verohallinnon kanssa. Pilotti on osa Pohjoismaista yhteistyöhanketta, Nordic Smart Government, jossa edistetään standardin käyttöönottoa laajemmalla rintamalla tavoitteena saada Pohjaismaista yhteentoimiva alue harjoittaa liiketoimintaa. Tässä keskeisiä toimialueita ovat sähköisten liiketoimintadokumenttien, kuten verkkolaskujen ja e-kuittien käytön levittäminen, järjestelmien välisen yhteentoimivuuden parantaminen sekä viranomaisraportoinnin automatisointi. Tavoitteena on, että tulevaisuudessa yritykset voisivat saumattomasti myydä ja ostaa tuotteita ja palveluita muista Pohjoismaista, hyödyntää jouhevasti eri ohjelmistotoimittajien tuotteita ja minimoida hallinnollisen taakan osuutta kaikessa mahdollisessa viranomaisasioinnissa.

Muutama vuosi sitten käynnissä olleessa TALTIO-hankkeessa otettiin ensi askeleet XBRL GL:n käyttöönottoon Suomessa, kun hankkeen yhteydessä muun muassa tuotettiin käännökset standardin tietosisältöön sekä laadittiin joukko kartoituksia erinäisiin liiketoimintadokumentteihin, kuten esimerkiksi verkkolaskuihin ja pankin tiliotteisiin. Tämän työn tuloksia hyödynnetään nyt muun muassa Nordic Smart Government -hankkeessa erinäisissä piloteissa ja niitä voi vapaasti hyödyntää myös kuka tahansa muu taho, joka on kiinnostunut käyttöönottamaan XBRL GL-rajapinnan omaan järjestelmäänsä. Määritykset ovat saatavilla hankkeen sivuilla.

XBRL GL -pilottihanke lupaa lisää tehoa taloushallinnon prosesseihin

Esimerkki viennin kirjauksesta

<gl-cor:entryDetail>
<gl-cor:lineNumber contextRef=”now”>1</gl-cor:lineNumber>
<gl-cor:account>
<gl-cor:accountMainID contextRef=”now”>3002</gl-cor:accountMainID>
<gl-cor:accountType contextRef=”now”>account</gl-cor:accountType>
<gl-cor:accountSub>
<gl-cor:accountSubDescription contextRef=”now”>projekti X</gl-cor:accountSubDescription>
<gl-cor:accountSubID contextRef=”now”>230</gl-cor:accountSubID>
</gl-cor:accountSub>
</gl-cor:account>
<gl-cor:amount decimals=”2″ contextRef=”now” unitRef=”eur”>172.17</gl-cor:amount>
<gl-cor:postingDate contextRef=”now”>2017-03-17</gl-cor:postingDate>
<gl-cor:identifierReference>
<gl-cor:identifierExternalReference>
<gl-cor:identifierAuthorityCode contextRef=”now”>1234567-1</gl-cor:identifierAuthorityCode>
<gl-cor:identifierAuthority contextRef=”now”>YTJ</gl-cor:identifierAuthority>
</gl-cor:identifierExternalReference>
<gl-cor:identifierDescription contextRef=”now”>Asiakasyritys Abc Oy</gl-cor:identifierDescription>
<gl-cor:identifierType contextRef=”now”>C</gl-cor:identifierType>
</gl-cor:identifierReference>
<gl-cor:documentType contextRef=”now”>invoice</gl-cor:documentType>
<gl-cor:documentTypeDescription contextRef=”now”>Myyntilasku</gl-cor:documentTypeDescription>
<gl-cor:documentNumber contextRef=”now”>97</gl-cor:documentNumber>
<gl-cor:documentDate contextRef=”now”>2017-03-17</gl-cor:documentDate>
<gl-bus:documentLocation contextRef=”now”>www.test.fi/linkToInvoice/Doc.xml</gl-bus:documentLocation>
<gl-cor:maturityDate contextRef=”now”>2017-03-31</gl-cor:maturityDate>
<gl-bus:measurable>
<gl-bus:measurableID contextRef=”now”>295</gl-bus:measurableID>
<gl-bus:measurableDescription contextRef=”now”>Kananmunat</gl-bus:measurableDescription>
<gl-bus:measurableQuantity decimals=”2″ contextRef=”now” unitRef=”NotUsed”>40.28</gl-bus:measurableQuantity>
<gl-bus:measurableUnitOfMeasure contextRef=”now”>KG</gl-bus:measurableUnitOfMeasure>
<gl-bus:measurableCostPerUnit decimals=”2″ contextRef=”now” unitRef=”eur”>3.75</gl-bus:measurableCostPerUnit>
</gl-bus:measurable>
<gl-cor:taxes>
<gl-cor:taxAmount decimals=”2″ contextRef=”now” unitRef=”eur”>21.14</gl-cor:taxAmount>
<gl-cor:taxPercentageRate decimals=”0″ contextRef=”now” unitRef=”NotUsed”>14</gl-cor:taxPercentageRate>
<gl-cor:taxCode contextRef=”now”>S</gl-cor:taxCode>
</gl-cor:taxes>
</gl-cor:entryDetail>

 

KirjanpitoUusimmat Artikkelit
Katso kaikki