CTA Paikka
CTA Paikka

Liitetiedot pienyrityksen tilinpäätöksen osana

Tässä kaksiosaisen artikkelin ensimmäisessä osassa käsitellään liitetietoja – niiden luonnetta ja ilmentymiä – pienyrityksen tilinpäätöksen osana. Artikkelin jälkimmäisessä osassa keskitytään annettuihin vakuuksiin sekä taseen ulkopuolisiin sitoumuksiin ja järjestelyihin liitetietojen kohteena. Toinen osa ilmestyy Tilisanomat 2/22 -lehdessä.
18.1.2022 Jouko Karttunen ja Sanna Tomminen Kuva iStock

Hanki rajaton lukuoikeus

Kirjaudu sisään tai tilaa Tilisanomat. Saat luettavaksesi uusimmat artikkelit ja arkiston, joka ulottuu aina vuoteen 2001 saakka sekä pääsyn Tilinpäättäjän tietopakettiin.

TILAA TILISANOMAT tai KIRJAUDU SISÄÄN

Lähteet

Vrt. ”Kuinka taseen ulkopuoliset järjestelyt tulee arvostaa tilinpäätöksessä”: Taseen ulkopuoliset erät ja vastuut Tili­sanomat 1/2021, Tuomas Honkamäki.

Pienyritys KPL 1:4a: Taseen loppusumma 1) 6 000 000 euroa, 2) liikevaihto 12 000 000 euroa,3) tilikauden ­aikana palveluksessa keskimäärin 50 henkilöä. Enintään yksi arvoista ylittyy tilinpäätöspäivänä.

Kirjanpitovelvollisen laatimaa tuloveroilmoitusta ei aina voida perustaa suoraan kirjanpidossa tehtyihin ratkaisuihin. Tällöin kirjauksiin tai tuloslaskelman eriin perustuvaa laskelmaa oikaistaan manuaalisesti ilmoitusvaiheessa tehtävin korjauksin. Kirjanpitolautakunnan yleisohje kirjanpidon menetelmistä ja aineistoista 20.4.2021, sivu 16.

Kaisanlahti–Leppiniemi: Kirjanpitolaki kommentaari. Talentum. 4. uudistettu painos s. 130.

Asiantuntijana
Jouko Karttunen revisioneuvos, Tiliaktiiva Oy Helsinki
Sanna Tomminen KLT, toimitusjohtaja, Tiliaktiiva Oy
KirjanpitoUusimmat Artikkelit
Katso kaikki