Sijoitus­sidonnaisten vakuutusten vero­sääntely yrityksen tulo­verotuksessa

Taloushallintoliiton jäsenet saavat jäsenetuna neuvontaa kirjanpitoon ja verotukseen liittyvissä kysymyksissä.
Markku Ojalan erikoisalana on erityisesti yritysverotuksen substanssi- ja menettelykysymykset.
21.9.2021
markku
Markku Ojala johtava asiantuntija, Taloushallintoliitto

Osakeyhtiö on ottanut toimitusjohtajalle ja yhtiön pääomistajalle yhden henkilön sijoitussidonnaisen henkivakuutuksen. Vakuutus sisältää takaisinostoarvon perusteella laskettavan kuolemantapauskorvauksen. Vakuutuskirjan mukaan edunsaajamääräystä ei ole annettu.

Vastaus:

Tässä on siis kyse sijoitussidonnaisesta vakuutuksesta, joka käsittää sekä sijoitusosan että kuolemanvaraturvan. Kun edunsaajana on yhtiö eikä esimerkiksi omistajayrittäjä, ei vakuutusmaksuista synny veronalaista palkkatuloksi rinnastettavaa tuloa yrittäjän henkilökohtaiseen verotukseen.

Yrityksen tuloverotuksessa sijoitussidonnaisten vakuutusten verosääntely uudistettiin elinkeino­verolakiin otetuilla säännöksillä (L 736/2019), joita sovelletaan ensimmäisen kerran 1.1.2020 tai sen jälkeen alkaneisiin tilikausiin.

Uudistuksen jälkeen sijoitussidonnaisten henki­vakuutuksen perusteella veronalaista tuloa on sopimuksen mukainen tuotto. Mahdollisista ennen sopimuksen erääntymistä tehdyistä takaisin­ostoista on veronalaista tuloa se suhteellinen osa, joka vastaa tuoton määrää. Yksittäinen takaisin­ostoerä jaetaan siis maksettavaan pääomaan ja pääoman tuottoon seuraavan esimerkin mukaisella tavalla:

Esimerkki: Yhtiö on ottanut 100 euron sijoitus­sidonnaisen henkivakuutuksen, jonka arvo on nyt 110 euroa. Yhtiö tekee 11 euron suuruisen takaisin­oston, joka verotusta varten jaetaan 10 euron suuruiseksi pääoman palautukseksi ja 1 euron suuruiseksi veronalaiseksi tuotoksi.

Vakuutusmaksu on siis nähtävä tehdyksi sijoitukseksi, jolloin yhtiö ei vähennä vakuutusmaksua tuloverotuksessaan maksuvuoden vähennyskelpoisena menona. Vakuutuksen erääntyessä tai tätä aiemman sopimuksen takaisinoston yhteydessä yhtiön veronalaisena tulona verotetaan sijoitukselle kertynyt tuotto edellä kerrotulla tavalla.

Uusista säännöksistä kannattaa tutustua erityisesti elinkeinoverolain 5 pykälän 14 kohdan ja 27 g pykälän sekä tuloverolain 35 pykälän säännöksiin.

Taloushallintoliiton jäsenet saavat jäsenetuna neuvontaa kirjanpitoon ja verotukseen liittyvissä kysymyksissä. Tilitoimistossa-lehdessä julkaistaan neuvontaan tulleita kysymyksiä ja niihin annettuja vastauksia. Kysymykset voi toimittaa sähköpostilla: asiantuntijat@taloushallintoliitto.fi.

Kysy verotuksestaUusimmat Artikkelit
Katso kaikki