Osake­yhtiö – Vero­lomake 6B:n kohta “Yhtiö ei harjoita elin­keino­toimintaa”

Taloushallintoliiton jäsenet saavat jäsenetuna neuvontaa kirjanpitoon ja verotukseen liittyvissä kysymyksissä.
Markku Ojalan erikoisalana on erityisesti yritysverotuksen substanssi- ja menettelykysymykset.
4.10.2023
markku
Markku Ojala johtava asiantuntija, Taloushallintoliitto

Mitä tarkoitusta varten osakeyhtiön 6Blomakkeen kohdassa 169 ilmoitetaan, että “Yhtiö ei harjoita elinkeinotoimintaa (EVL 1§)”? Vaikuttaako tämä esimerkiksi vahvistettuihin tappioihin? 

Vastaus:

Tuo mainitsemasi kohta liittyy YLE-verovelvollisuuteen. YLE-veroa maksavat sellaiset yhteisöt, jotka harjoittavat elinkeinotoimintaa tai maataloutta. YLE-veroa ei siis makseta toiminnan perusteella, joka on muuta kuin liike- ja ammattitoimintaa. 

Aiemmin 6B-lomakkeen tuloverolaskelmalle on täytetty vain elinkeinotoiminnan tuottoja ja kuluja, jolloin YLE-verovelvollisuuden on voinut johtaa suoraan tästä. 6B-lomakkella vuoden 2020 tuloverolaskelmalla ilmoitetaan myös muun toiminnan kuin varsinaisen elinkeinotoiminnan tuottoja ja kuluja (esim. vuokratuottoja). Verohallinto ei ohjelmallisesti voi enää päätellä yrityksen olevan YLE-verovelvollinen.

Osakeyhtiö voi harjoittaa esimerkiksi kiinteistöjen vuokraustoimintaa, jota on aiemmin käsitelty niin sanotun TVL-tulolähteen tuloina. Tulolähdejaon poistuttua TVL- ja EVL-tulolähteiden väliltä osakeyhtiöiden ja eräiden muiden yhteisöjen verotuksessa, vuokraustoiminnan tuotot ja kulut käsitellään EVL-tulolähteen tuottoina ja kuluina, vaikka kiinteistöjen vuokraustoimintaa ei edelleenkään pidetä liiketoimintana – elinkeinotoimintana. 

 

Kysy verotuksestaUusimmat Artikkelit
Katso kaikki