Asunto-osakeyhtiön sulautuminen ja vuoden 2020 tappion siirtyminen vastaanottavalle yhtiölle

Taloushallintoliiton jäsenet saavat jäsenetuna neuvontaa kirjanpitoon ja verotukseen liittyvissä kysymyksissä.
Markku Ojalan erikoisalana on erityisesti yritysverotuksen substanssi- ja menettelykysymykset.
4.3.2022
markku
Markku Ojala johtava asiantuntija, Taloushallintoliitto

Asunto-osakeyhtiön tulos on ollut tappiollinen vuoden 2020 verotuksessa. Yhtiön kaikki osakkeet ovat olleet yhtiön perustamisesta lähtien tavallisen liikeosakeyhtiön omistuksessa, ja kaikki huoneistot näin sen hallinnassa. Asuntoyhtiö on sulautunut vuonna 2021 kaikki sen osakkeet omistaneeseen yhtiöön. Voiko tämä vastaanottava yhtiö vähentää sulautuneen yhtiön tappion vuodelta 2020?

Vastaus:

Sulautumistilanteissa tappiot ­siirtyvät vastaanottavalle yhtiölle, jos vastaanottava yhtiö tai sen osakkaat yksin tai yhdessä ovat omistaneet yli puolet sulautuneen yhtiön osakkeista tappiovuoden alusta lähtien. Nämä edellytykset ovat kirjoitettu tuloverolain 123 §:n säännöksiin.

Nämä edellytykset tappioiden siirtymiseen näyttäisivät tässä toteutuvankin. Se ei kuitenkaan vielä riitä tässä tapauksessa.

Vuoden 2020 verotuksesta lähtien osake­yhtiöiden ja eräiden muiden yhteisöjen tuloverotuksessa poistui niin sanottu tulolähdejako elinkeinotoiminnan tulolähteen (EVL-tulolähde) ja muun tulonhankkimistoiminnan (TVL-tulolähde) väliltä. Kerrottu ei muuttanut asunto-osakeyhtiöiden verotusta. Ne eivät harjoita liike- tai ammattitoimintaa ja elinkeino­verolain sijaan niihin sovelletaan tuloverolain säännöksiä. Asunto-osakeyhtiön tappiot ovat TVL-tulolähteen tappioita – myös vuoden 2020 tappio.

Tulolähdejaon poistumisen vuoksi tulovero­lakiin otettiin tarvittavat siirtymäsäännökset siitä, että lain voimaantulopäivänä vähentämättä olevat TVL-tulolähteen tappiot vähennetään tavallisen liikeosakeyhtiön elinkeinotoiminnan tulolähteellä.

Mainittu siirtymäsäännös otettiin tuloverolakiin lailla 309/2019. Siihen oli kuitenkin kirjoitettu lain voimaantulopäiväksi erheellisesti 1.7.2019 ja tästä syystä siirtymäsäännöstä muutettiin lailla 707/2019 vielä siten, että voimaantulopäiväksi tuli 1.1.2020. Tämän siirtymäsäännöksen nojalla TVL-tulolähteen tappiot vuodelta 2019 ja sitä aikaisemmilta vuosilta voidaan vähentää EVL-tulolähteellä yhtiön EVL-tappioiden rinnalla.

Siirtymäsäännös soveltuu myös sulautumistilanteisiin ja näin siihen, mitä TVL-tappioita vastaanottavalle yhtiölle vois siirtyä. Sulautuvalta yhtiöltä ei voi siirtyä vastaanottavana yhtiönä toimivalle tavalliselle liikeosakeyhtiölle TVL-tulolähteen tappioita vuodelta 2020 eikä sitä myöhemmiltä vuosilta. Asunto-osakeyhtiön TVL-tulolähteen tappio vuodelta 2020 ei siis siirry vastaanottavalle yhtiölle.

Taloushallintoliiton jäsenet saavat ­jäsenetuna neuvontaa ­kirjanpitoon ja verotukseen ­liittyvissä kysymyksissä. ­Julkaisemme kiinnostavimpia kysymyksiä ja niihin annettuja vastau­ksia. Kysymykset voi ­toimittaa osoitteeseen: asiantuntijat@taloushallinto­liitto.fi.

Kysy verotuksestaUusimmat Artikkelit
Katso kaikki